👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 6

Skapad 2017-11-16 07:34 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Historia
För att förstå nutiden behöver man ha kunskap om dåtiden. På så sätt får du även en förberedelse till att förstå framtiden. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Historia år 6
Läroplanen:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Stormaktstiden, frihetstiden och Gustav III

Stormaktstiden - Nu är spänningen nästan olidlig – krig, krig och åter krig. Samhället utvecklas, vi mår bättre och bättre, samhället utvecklas där bl a posten, kyrkobokföringen och andra saker inrättas. De stora kungarna är flera och vi kommer att lära oss mycket om intressanta händelser och personer. Några riktigt intressanta kungar är ju Gustav II Adolf och Karl XII. Och så Drottning Kristina så klart!!!

Frihetstiden – ja, nu tar riksdagen makten från kungen – vad händer då? De fyra stånden upprättas – adel, präster, borgare och bönder – och makten börjar fördelas lite mer än tidigare. Sverige förlorar i mark men vinner annat. En revolution uppstår i Sverige, kungens makt minskas, flera försöker göra uppror och många konstigheter uppstår. Inom konsten händer jättemycket. Det gör det med smink och kläder också!

Gustav III blir kung! – Nu tar vi oss till Svenska Akademien och vi lär oss massor om kultur. Dans, musik, franska, kultur, teater är saker som Gustav II var mycket förtjust i. Dödsstraff, tortyr, religionsfrihet, USA, krig, mat och dryck lär vi oss också om.

Med andra ord ska vi ta reda på hur människor levde, arbetade, såg ut, åt & drack, drömde om, trodde på och massor annat.

  • Vi kommer att ha Eko 3 Historia som lärobok.

  • Att se på filmer är viktigt. Bl a för att flera av er lär sig bäst genom att se på film men också för att vi ska förstå hur människor levde och såg ut. Hur det var att vara människa då.

  • Vi kommer att ha arbetsuppgifter där du får vidareutveckla dina kunskaper.
  • Du kommer att få välja en person bland de vi lärt oss om som du ska ta reda på lite mer fakta om. Detta ska du sedan redovisa i klassen. Du kommer att få en mall av mig, en power pointpresentation som du ska göra klar – detta är ditt prov så det är jätteviktigt att du arbetar noga med den. Mer information kommer när det närmar sig vecka

     

Nedan följer en veckoplanering, med risk för vissa förändringar:

Vecka

Arbetsområde

Läxa

46

Se sista avsnittet av Geografens testamente. Repetitionsuppgifter på forntiden, vikingatiden och medeltiden.

Introduktion av historia. Dela ut boken Eko Historia 3
Stormaktstiden film start och Gustav II Adolf.
Vi läser och går igenom s. 4-16 i textboken.

 

                                    

 

 

47

Stormaktstiden del 2 film om Drottning Kristina
Vi läser om Drottning Kristina Kristina s. 17-27.

Stormaktstiden del 3 film Karl X Gustav och Karl XI
Vi läser vidare i textboken s. 28-54

 

48

Stormaktstiden del 4 - Karl XII
Vi fortsätter att läsa i textboken s. 28-54.

Börja med arbeta med ett häfte om 1600-talet.

 

49

Arbeta vidare med häfte om 1600-talet.

Arbeta klart med häftet om 1600-talet

Om du inte är klar:

Arbeta färdigt med häftet om 1600-talet.

50

Titta på film om Frihetstiden.
Vi läser i textboken s. 58-72

Vi läser vidare om frihetstiden s. 73-85

 

51

Ingen SO - julmys!

 

                                        JULLOV

 

 

2

Jobba med ett häfte om 1700-talet

Prov

3

Jobba klart med ett häfte om 1700-talet.

Prov om Stormakstiden

 

Prov

4

Eget arbete under lektionstid: Skriv om en av de historiska personerna som vi har läst om.

Om du inte är klart:

Arbeta färdigt med häftet om 1700-talet

 

 

 

5

Eget arbete under lektionstid.
Vi skriver färdigt om våran historiska person.

Om du inte är klart:

Skriv färdigt om din historiska person.

6

Redovisningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Prov Stormaktstiden och Frihetstiden

  • Häfte om 1600-talet

  • Häfte om 1700 och 1800 talet

Matriser

Hi
Historiamatris årskurs 4- 6

Kunskapsbedömning åk 4-6

Skeenden
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Föra resonemang
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Beskriva samband
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Motivera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Tolka spår
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Använda begrepp
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.