👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2017-11-16 08:41 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Engelska
The Seychelles, The Bahamas, Swaziland… There are so many places where English is spoken! What do you know about them? Choose a country and search for facts about it! Compare it to Sweden! Let me know what you learn.

Innehåll

The English speaking world

You are going to present an English speaking country, and compare it to your own experiences and knowledge of Sweden.

Your presentation will be both written and oral. You can choose to write a paper in Word or make a PowerPoint presentation.

 

First, start by finding the information you want. Remember to write down your sources!

Your presentation should contain the following:

 • A picture of the country
 • A picture of the flag
 • Capital
 • Population /people
 • Structure of government
 • Languages spoken in the country.
 • Currency – compare value to SEK.
 • Education
 • A teenager´s ordinary day (food, school, activities)
 • Why do they speak English in your country?
 • Can you find a clip with the national version of English?

Your presentation could also contain the following:

* Animal life
* Famous sports
* Famous people from the country

- Interesting historical facts?
- Famous sights
* Pictures of your own choice

It can also contain additional information.

 

 

Don't forget to make comparisons with Sweden!

 You are going to hand in your sources. Remember to use only creative commons pictures!

 

Time plan:

v 46-49 finding facts and Writing, hand in your written text (the first draft) December 7th at the latest.

v 49-50  make improvements and prepare your oral presentation

v 50-51 presentations (or in January)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

F
E
C
A
Medier
Att kunna välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Skriftlig framställning
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation görs bearbetningar och förbättringar
Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar.
Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar.
Muntlig framställning
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.