👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor, myter och väsen.

Skapad 2017-11-16 14:51 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Hugo är 9 år och inte riktigt som alla andra. När han blir upprörd skapar hans händer vitblåa, gnistrande eldsflammor. Ni ska få följa med på ett äventyr fullt av väsen, snö och magi.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall:

-  få ta del av sagor och myter om väsen.

-  lyssna och ta del av en berättelse som läses upp.

 

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att

- lyssna på radiokalendern "Marvintern".

- samtala kring de myter och väsen som tas upp i berättelsen.

- skriva och rita fakta kring de väsen som tas upp i berättelsen.

 

 DETTA SKALL BEDÖMAS

Bedömning av dina kunskaper och förmågor sker fortlöpande genom samtal och iakttagelser.

Du ska....

 • kunna vara aktiv i samtal om sagor, myter och väsen.
 • kunna lyssna och ta del av en berättelse som läses upp.
 • åk 1: kunna skriva av en mening och rita en bild som hör ihop med texten.
 • åk 2: kunna skriva minst en mening på egen hand med stor bokstav och punkt samt rita en bild till som hör ihop med texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1