Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick - Talen 7 till 10

Skapad 2017-11-16 15:44 i Snöstorpsskolan Halmstad
Du ska genom arbetspassen i matematik kunna räkna upp till 10. Du ska ha kunskap om symboler och enkla begrepp i matematiken. Syftet: * Öva samband mellan siffra, tal och antal. * Ramsräkna * Lära oss begrepp lika många. * Förstå och kunna använda enkla symboler. * Hela klockslag * Tallinjen 0-10
Grundskola 1 Matematik
Om du står på talet 3 och hoppar framåt 4 steg, vilket tal hamnar du på då? Om du står på talet 7 och hoppar bakåt 4 steg, vilket tal hamnar du på då? Kan du hitta några samband?

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • Skriva siffror 7 till 9
 • kunna se sambandet mellan siffra, tal och antal 7 till 9
 • uppdelning av tal 7 till 10
 • addition och subtraktion 0-10
 • talfamiljer
 • begreppet dubbelt
 • likhetstecknet
 • mönster

Så här arbetar vi

 • matematikspel
 • gemensamma lekar och övningar
 • webbaserat material
 • problemlösningar
 • diskutera
 • matematikboken

Bedömning

Du visar att du når målen genom att du kan:

Godtagbara:

 • förstå och kunna använda talen 7 till 10
 • kunna lösa uppgifter med addition 0 till 10
 • kunna lösa uppgifter med subtraktion 0 till 10
 • förstå begreppet talfamilj
 • förstå och kunna fortsätta ett påbörjat mönster
 • förstå och kunna använda begreppet dubbelt 0-10

Mer än godtagbara:

 • förstå och konstruera ett eget mönster
 • förstå och kunna använda begreppet dubbelt av 15, 50 och 100

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: