👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 6-9)

Skapad 2017-11-16 17:30 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
För att låta eleverna öva sig på muntlig framställning och att använda sig av språkliga strategier får de laga mat tillsammans i smågrupper. De blir alla ansvariga för att själva förstå och förmedla en del av receptet till övriga i gruppen. Vi filmar matlagningsprocessen med i-pads.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
¡Comunicamos en español! I detta arbetsområde utvecklar du din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk, formulera dig och kommunicera i tal och använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Innehåll

Vad?

Detta arbetsområde i spanska handlar om att kunna ge och få instruktioner på spanska, d.v.s. göra sig förstådd och förstå vad som sägs, samt lära sig olika matord och matlagnings-uttryck. Genom att laga mat tillsammans tar vi också del av spansk kultur.

Centralt innehåll som vi berör:

 • Texter som är instruerande (recept)
 • Dialoger
 • Språkliga strategier
 • Ordförråd

Mål

Genom undervisning i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Detta innebär att du skall lära dig att...

 • ge och få instruktioner på spanska
 • använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd när språket inte räcker till, t.ex. omformuleringar eller kroppsspråk
 • förstå och använda dig av olika matglosor och uppmanings-fraser

Hur?

Lektion 1: : Textbearbetning – ¡Has una traducción!

1) Vi tittar på de första 1:07 (1:35 hela introt) minuterna av filmen "Las islas más salvajes – Filipinas"

https://www.youtube.com/watch?v=6QBrnkO2IgA

2) 

 

Lektion 2: Textbearbetning – ¡Has una traducción!

1) Du fortsätter att jobba med översättningen av din del av receptet.

 

Lektion 3/4: Matlagning (dubbellektion) (v. 49 måndag 4/12 kl.11.30-13.15)

1) Du ska nu tillsammans med din grupp tillaga en spansk paella. Varje grupp ska filma sin process med en i-pad.

2) Du börjar med att fästa lapparna med substantiv-ord på respektive redskap och ingrediens.

3) Du är expert på din del av receptet. Du ska på spanska och med hjälp av kroppsspråk, gester och trix få resten av gruppen att förstå vad de ska göra.

Obs! Du och din grupp får inte kommunicera på svenska eller engelska! All annan typ av muntlig, kroppslig eller bildlig kommunikation är tillåten! 

4) Resten av gruppen ska lyssna och titta på den som ger instruktioner och göra som den instruerar, d.v.s. laga maten.

 

(OBS! Bryta för städning och dukning 12.35 senast. Boels kök ska vara utrymt kl. 12.50. Alla äter i Ingrids kök. Ta med extra stolar?)

Redovisningsform

– Du spelar tillsammans med din grupp in en film av matlagningen under lektion 3.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer du främst att bedömas i följande:

 • Din förmåga att muntligt formulera dig på spanska
 • HUR? Läraren kommer att bedöma din muntliga insats. Du ska kunna använda och förstå nya uttryck vi arbetat med. Det som konkret bedöms är uttal, flyt och begriplighet vid din muntliga presentation (hur pass väl du gör dig förstådd och kan formulera dig på spanska).

 

 • Din förmåga att uttrycka dig med ord, fraser och meningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur tydligt du kan uttrycka dig och hur väl du anpassar ditt sätt att uttrycka dig till situationen. T.ex. om du använder enstaka ord eller bygger hela meningar.

 

 • Din förmåga att välja och använda dig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen 
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att nå fram med ditt budskap. Exempel på olika strategier som läraren kommer att titta efter är (1) att använda sig av synonymer eller omskrivningar, (2)  att använda sig av kroppsspråk, (3) att använda sig av gester/peka på saker, (4) att förenkla budskapet så mycket som möjligt, (5) hitta på egna ord som låter spanskt

 

 • Din förmåga att bearbeta och förbättra dina egna framställningar
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du försöker igen och igen för att nå fram med det du vill förmedla. Förstår dina gruppkamrater inte direkt, försök på ett annat sätt!

 

 • Din förmåga att förstå innehållet i talat språk
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur du som gruppkamrat utför instruktionerna du får av den i gruppen som ger instruktionerna. Du visar att du förstått genom att agera med olika gott resultat utifrån instruktionerna du fått från din gruppkamrat.

 

 • Din förmåga att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket genom att använda dig av strategier för lyssnande
 • HUR? Läraren kommer att bedöma hur många strategier du använder för att förstå ett budskap. Du ska kunna använda olika knep (språkliga strategier) för att förstå vad någon vill berätta för dig på spanska. Exempel på olika strategier för lyssnande som läraren kommer titta efter är (1) använda dig av språkliga och utomspråkliga ledtrådar för att gissa vad som kan menas, (2) att ställa frågor, (3) att lyssna uppmärksamt, (4) att ge förslag på handling, (5) att be om förtydligande.

 

Du kan också komma att bli bedömd i följande, om du skulle råka börja prata om spansk kultur:

 

 • Din förmåga att kommentera företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används och hur du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
 • HUR? Läraren kommer då att bedöma hur enkelt (E) eller översiktligt (A) du gör dessa jämförelser.

 

Reflektion

Matriser

M2
¡Cocinamos! Muntlig kommunikation & interaktion (Spanska åk 9)

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M1
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmåga att:
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskap
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.