👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Automat

Skapad 2017-11-16 17:30 i Furulunds skola F-6 Partille
Furulunds skola Furan:s mall för lokala pedagogiska planeringar.
Grundskola 1 – 5 Slöjd
Eleverna lär sig att tillverka en automat. De övar på att lösa problem och komma på tekniska lösningar. De övar på att skapa en 3D skiss av den automat de ska skapa. De ska även dekorera automaten med en annan teknik som de själva väljer.

Innehåll

Vad är syftet med arbetsområdet? 

Eleverna övar sig på att skapa en teknisk konstruktion. De ska få pröva och ompröva sin idé och anpassa den till vad de vill förvara och få ut ur automaten. De övar på att skapa 3D skisser som hjälp i arbetet. 

De ska även lära sig bra strategier på hur man ska kunna såga rakt. Även känna sig trygg med att använda pelarborren för att borra.

 

Vad ska vi lära oss?

- att skapa en teknisk konstruktion.

- att skapa enkla tredimentionella skisser.

- såga rakt med fogsvanns.

- limmning av trä, lite om fiberstruktur i trä och hur det påverkar materialet.

- hur pelarborren fungerar och hur du kan använda den på ett säkert och korrekt sätt.

- dokumetera din arbetsprocess i ord och bild.

- hur vi kan återbruka en glasburk.

 

Hur arbetar vi?

- praktiskt arbete. Pröva och ompröva sina idéer

- genom gång av; hur man sågar rakt, pelarborren, limmning av trä, trämaterialets egenskaper

- tar del av filmer som intruktioner vid moment och information.

- kambratrespons på varandras dokumentationer.

- använder lärloggen för att dokumentera arbetet i ord och bild

 

Hur bedöms våra kunskaper?

Formativ bedömmning; - i den muntliga diskussionen kring olika moment.

                                      - i det kontinuenliga arbetet tillsammans med eleverna.

                                      - i min respons efter elevernas deldokumentetion

Summativ bedömning;  - i den matris som hör till arbetet.

 

 

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Automater

Underlag saknas
På god väg
Säker och når målet
Skiss
Finns igen skiss dokumenterad i lärloggen och därför inget underlag att bedömma.
Har gjort en enkel 2D skiss för att beskriva hur automaten ska se ut. Har även satt ut mått på skissen.
Har gjort en 3D skiss för att beskriva hur automaten ska se ut. Har även att ut mått på skissen.
Konstruktion
Hur väl eleven har konstruerat en automat.
Har inte tillverkat någon automat.
Har skapat ett automat efter en färdig förlaga.
Har skapet en automat utefter en egen idé. Anpassat automaten efter vad den ska innehålla.
Dokumentation
Har inte någon dokumentation att bedömma.
Har beskrivit sitt arbete med automaten.
Har på ett utvecklat sätt beskrivit sitt arbete med automaten i ord och bild.
Begrepp
Förstår och använder olika slöjdbegrepp i arbetet med automaten.
Använder sig inte av några slöjdbegrepp i sin dokumenetion.
Använder några slöjdbegrepp i sin dokumentetion.
Använder flera slöjdbegrepp i sin dokumentetion och använder dem på ett medvetet sätt. Kan också förklara orden.
Verktyg och redskap
Använder fogsvans för att kapa av sina bitar till automaten.
Kan använda fogsvansen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Använder sig av olika såg strategier för att arbetet ska gå lättare.
Maskiner
Har inte använt sig av pelarborrmaskinen.
Har med hjälp av läraren borrat med pelarborren. Känner sig inte riktigt säker på hur man använder den på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan på egen hand använda pelarborren och använder den på ett säkert och ändamålsenligt sätt.