👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ordkunskap

Skapad 2017-11-16 20:14 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Språkligt arbete med läsning, ordkunskap och skrivande. Eleverna arbetar med korta, blandade uppgifter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Genom ord är sinnet bevingat, (Aristofanes).

Innehåll

 Ordkunskap

 Ordkunskap och ordförråd. 

Uppgifter

 • Arbeta med ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ordkunskap

Inte nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Att kunna använda en ordlista
Du har stora svårigheter att ta reda på ords betydelse med hjälp av en ordlista
Du visar att du håller på att utveckla din förmåga att använda en ordlista
Du har utvecklat din förmåga att använda en ordlista på ett bra sätt
Du kan använda en ordlista med lätthet
Att kunna förklara ett ord med andra ord
Du kan inte förklara ett ord med andra ord
Du kan ibland förklara ett ord med andra ord
Du visar att du kan förklara ett ord med andra ord
Du har en god förmåga att kunna förklara ett ord med andra ord
Att kunna använda ett ord i ett sammanhang
Du har svårt att veta i vilket sammanhang ett ord används i
Till viss del kan du använda ett ord i ett sammanhang
Du vet oftast vilket sammanhang ordet används i
Du har en bra förmåga att veta i vilka sammanhang ordet används i