Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund läsåret 17/18 Gråsparven

Skapad 2017-11-17 08:31 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum:

Utvärderat datum: 180608

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2017

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

  • Under hösten har vi inskolat 6 nya barn och även har en ny kollega börjat hos oss. Vi har arbetat mycket med vår grundverksamhet så barnen ska bli trygga i våra rutiner och veta vad som ska hända härnäst. Vi erbjuder en inspirerande lärmiljö och ser till att det finns varierat material utifrån barnen intresse tex en del av barnens intresse har varit lek med dinosaurier, då har vi köpt in dinosaurier och tagit fram böcker som finns tillgängliga i lärande miljön. Vi pedagoger är närvarande i barnens lekar och vi delar upp oss i de olika  rummen.
  • Vi arbetar med att barnen ska dela med sig av leksakerna då vi har en del barn som behöver pedagog stöd i detta.Vi har använt oss av flano sagor,  sagor med rekvisita och vi har även köpt in böcker som handlar om hur man är som kamrater . Vi pratar med barnen hur man ska kommunicera med varandra då vi upplever att de bara skriker rakt ut när man inte får som man vill.
  • Vi ser att de äldre barnen leker samlek och enkla rollekar tillsammans. De bjuder in varandra till lek verbalt eller hämtar saker som de ger varandra för att kunna leka tillsammans.

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån höstens observationer?

 Vi fortsätter arbeta med vår grundverksamhet, och att vara närvarande pedagoger i barnens lekar. Ger barnen verktyg som de kan använda när de kommer i konflikter. Vi fortsätter  prata om värdegrundsfrågorna och använda våra sagor om hur man är som kamrat. Vi ser över vår lärande miljö kontinuerligt och ändrar vid behov.

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2018

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

 

Under våren har vi observerat barnens lek och kommit fram till att de äldre barnen har börjat leka enkla roll-lekar tillsammans exempelvis doktorslek, kör bil och handlar och klär ut sig. Vi har även upptäckt att barnen diskuterar sina lekar med varandra och att de bestämmer att de ska fortsätta leka samma lek efter exempelvis frukstunden. Pedagogerna har också uppmärksammat att barnen har börjat fördelar rollerna i leken exempelvis att någon är mamma och en annan är pappa.

 

Vidare har pedagogerna uppmärksammat att det uppstår konflikter mellan barnen och det kan handla exempelvis om att de vill ha samma leksak. Höstterminen 2017 hade barnen svårt att förstå varför de måste dela med sig av sakerna. Nu har pedagogerna sett att barnen visar att de förstår varför man ska dela med sig och kan genom kommunikation lösa eventuella konflikter som uppstår kring leksaker.

 

Under den senare delen av vårterminen har pedagogerna uppmärksammat barnen säger ”Du får inte komma hem till mig” och ”Du får inte vara med och leka”. När pedagogerna hör detta så pratar vi direkt med de inblandade barnen och förklarar hur det känns när man blir utesluten samt vänder på perspektivet om hur det hade känts om någon sa så till dig. Genom dessa observationer har vi arbetat aktivt med sagor exempelvis boken Säg förlåt som vi använt i läslyftet. Efter att barnen har fått ta del av denna bok vid många tillfällen har de fått förståelse för att man kan bli ledsen/arg om man säger något taskigt eller tar ens leksak. Vi har även tittat på filmer om Ugglan och kompisproblemet på sli.se där de pratar om att säga förlåt på riktigt och att man kan säga förlåt fast man råkade göra något exempelvis trampa på någon. Efter denna film har barnen börjat säga förlåt till varandra samt klappa kompisen för att ”göra” förlåt. Pedagogerna uppfattar det som att barnen skapat förståelse kring att man kan råka göra någon ledsen och då får man trösta kompisen igen.

 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån vårens observationer?

Sammanställning av läsårets observationer 2017/2018 ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen, vad är bra , vad kan bli bättre:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: