👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 2 : Upp med ridån

Skapad 2017-11-17 10:05 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Vilka pjäser har du sett? Hur skulle du tycka att det var att spela i en teater? Varför? Vilken betydelse kan teater ha för människor? Häng med så kanske vi hittar svaren.
Grundskola 5 Svenska
Under veckorna 45-50 kommer vi att jobba med kapitel 2. Du kommer att få lyssna på och läsa en pjäs samt få arbeta med texttypen pjäs. Vi kommer även att skriva en tidningsartikel och spela in ett nyhetsprogram. Dessutom jobbar vi med upphovsrätten och informationssökning. Upp med ridån så kör vi!

Innehåll

Upp med ridån 

 

Mål för kapitlet

Muntligt berättande

 • Kunna tala och berätta inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Lyssna

 • Kunna använda lässtrategier: förförståelse

Läsa

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: pjäser

 • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: teater/sock puppets

 • Kunna analysera och formulera egna tankar om textens innehåll: personanalys

 • Kunna resonera om hur information kan och får användas: upphovsrätt

Skriva

 • Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: pjäs

 • Kunna använda regler för språkriktighet: sammansatta ord och särskrivning

 • Kunna skriva texter med språklig variation: olika sätt att börja en berättelse

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: tidningsartikel

Tala

 • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

 

Bedömning

 1. Skriva en tidningsartikel. Du ska skriva en tidningsartikel. Du ska skriva texten så att den följer mallen för en typisk artikel. Din artikel lämnar du in digitalt för bedömning. 
 2. Spela in ett nyhetsprogram så att budskapet blir tydligt. Du kommer att få arbeta i en grupp och tillsammans ska ni spela in ett nyhetsprogram. Ni ska presentera nyheterna muntligt genom att ha inledning, innehåll och avslutning. Dessutom ska ni träna på att tala tydligt så att den som lyssnar förstår innehållet. Nyhetsprogrammet lämnas in  digitalt och bedöms. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för Upp med ridån i svenska år 5 ht 2017

Har inte grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Skriva
Tidningsartikel
Du kan skriva en tidningsartikel med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en tidningsartikel med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en tidningsartikel med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Tala
Kunna tala för en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.
Du kan förbereda och genomföra en nyhetssändning med ett i huvudsak fungerande innehåll med en viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en nyhetssändning med ett relativt väl fungerande innehåll med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en nyhetssändning med ett väl fungerande innehåll med god anpassning till syfte och mottagare.