Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, kartan och klimatet

Skapad 2017-11-17 12:39 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområde kommer vi att studera hur världen ser ut och varför den ser ut som den gör. Vi ska lära oss mer om kartan, dess gradnät, klimatzoner och symboler. Vi lär oss också om världsdelarnas namngeografi samt breddar våra kunskaper om hur geografiska data framställs och används.

Innehåll

 

Vad skall jag utveckla?

Vad skall vi arbeta med?

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder,
 • Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Klimatzoner
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Diskussioner i klassen
 • Genomgångar,
 • Självständigt arbete
 • Se film som knyter an till arbetsområdet.
 • Söka information om som knyter an till arbetsområdet från olika källor

Vad kommer att bedömas?

 • Skriftlig examination under vecka 49.
 • Deltagande i diskussioner.
 • Genomförande av arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9

Matriser

Ge
Jorden, kartan och klimatet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: