Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering trygghet h.t.2020

Skapad 2017-11-17 12:41 i IKT-spridare förskolan, Östhammars kommun Papperskorgen
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att alla barn och föräldrar känner sig sedda när de kommer till förskolan.

Att barnen ska känna trygghet, bli lyssnade till och utvecklas på alla plan.

 

 

 

 

 

Aktivitet:

Ge en bra introduktion

Tydliga rutiner och planering.

Alla våra rutinsituationer.

Bamses kompismaterial

Kompisböckerna

Spel och bordsaktiviteter som främjar samarbete och turtagning

Kompis/Vi-tavlan.

Självporträtt

Gruppaktiviteter så som samling, skapande, trygghets och samarbetslekar.

Pollyglutt

Bornholmsmaterial

När? Var? Hur? Varför?:

Vi möter barn och föräldrar och ser och lyssnar till dem med respekt.

Vi uppmuntrar barnen att prova nya saker under dagen.

Vi försöker vara nära barnen för att stötta och hjälpa dem vid behov.

Vi är goda förebilder

På samlingen har vi sånger/lekar som skapar grupp/vi-känsla. T.ex. ”Vem knackar på min rygg”, Det flög en liten fjäril”, ”Bamses kompissång”

 

 

Resultat - hur blev det?

Det har tagit tid att få ihop vår grupp. Vi har fått fler äldre barn och i den åldersgruppen håller man fortfarande på att hitta sina roller. Det material, sånger, lekar etc. som vi har använt oss av har fungerat bra. Bamse har funnits med i våra samlingar och vi har haft bra samtal tillsammans med barnen. I samtalen vet alla hur man är en bra kompis men att leva upp till det i praktiken har inte varit lika lätt. Vi jobbar vidare!

 

 

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: