👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and punishment - the death penalty

Skapad 2017-11-17 12:47 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Engelska
You are going to write an argumentative text about the death penalty after having read a text about it.

Innehåll

Text: The death penalty, textbook p 32.

Introduction to the topic in class. You will discuss arguments for or against the death penalty.

Writing exercice: Your argumentative text, where you choose to approve or disapprove of the death penalty.

 

 

Uppgifter

 • Argumentative text The Death Penalty

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Matris för skrivuppgift i engelska

Bedömningsunderlag för skrivförmåga

Du är inte där ännu...
E
C
A
Skriva text, tydlighet och anpassning till läsare, budskap och situation
Du kan inte uttrycka dig, så att innehållet blir begripligt, när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Strategi för att bli förstådd
Du kan inte välja någon metod för att underlätta att du blir förstådd när du skriver.
Du kan välja och använda några metoder som gör att blir förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstådd på ett bra sätt när du skriver.
Du kan välja och använda några metoder som gör att blir förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver.
Interagera med olika textunderlag
Du kan inte välja texter från olika medier eller använda dem som underlag när du skriver.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver.
Du kan välja texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver.
Skriva brev
Du kan inte uttrycka dig så att du blir förstådd när du skriver till andra i olika situationer. Du kan inte anpassa dig till de som läser, till budskapet eller till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.