Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV 9: Ett öga rött - språk och identitet

Skapad 2017-11-17 13:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser ett Öga Rött och därefter skriver du en utredande text utifrån ett språkligt fenomen.
Grundskola 9 Svenska
Vi läser boken Ett öga rött! I samband med läsningen analyserar vi både bokens innehåll och språk. Vi kommer också fördjupa oss i frågor kring språk och identitet.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Målet med detta arbetsområde är att du ska utveckla din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur
 • resonera kring språk och språkets betydelse för den egna identiteten
 • få syn på språkliga strukturer och normer
 • skriva en kort, utredande text

Undervisningen

Du läser boken enligt lässchemat. Under läsningens gång lämnar du in svar på reflektionsfrågor samt jobbar med frågor som rör språket i boken. Parallellt med detta diskuterar och undersöker vi språkets betydelse för den egna identiteten.

När boken är färdigläst får du en avslutande uppgift; att skriva en utredande, vetenskaplig text. I denna ska du utreda ett egenvalt språkligt fenomen med hjälp av lämpliga källor. 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina svar på reflektionsfrågorna samt den utredande texten enligt matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
SV 9: Ett öga rött - språk och identitet

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av bokens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Analys
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Vetenskaplig text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställa information
Du kan sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Innehåll
Din text innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat- och källhänvisningar.
Din text innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat- och källhänvisningar.
Din text innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat- och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: