👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för planering och bedömningsmatris kopplat till Lgr11 och förmågorna

Skapad 2017-11-18 11:14 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Mall för planering och matris med koppling till Lgr11 och förmågorna.
Grundskola F – 9
Inspirerande text om arbetet. Alternativt frågeställningar vi kommer få svar på.

Innehåll

Under detta arbete kommer du få....

 

Viktiga begrepp

 

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

  • öva på förmågorna
  • se korta filmklipp om området
  • diskutera kring området
  • besöka platser
  • göra enkla undersökningar

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

  • Skriftlig diagnos
  • Diskussioner
  • Aktivt deltagande
  • grupparbete

 

Förmågorna

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för- och nackdelar.

 

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

 

Metakognitiv förmåga

Kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring. Lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

 

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

 

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Matriser

Matris med förmågor

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Begreppslig förmåga
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara några av begreppen.
Du har grundläggande kunskaper. Du förstår och kan förklara flera begrepp.
Du har goda kunskaper. Du visar att du förstår flera begrepp genom att relatera begreppen till varandra.
Kommunikativ förmåga
Kommunikation
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du formulerar egna tankar, frågor och uttrycker dina åsikter.
Du är aktiv och är med och diskuterar. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Procedurförmåga
Undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar enskilt genom att följa en instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar i grupp och enskilt och föra arbetet framåt genom enkla frågeställningar eller förslag på förbättringar.
Procedurförmåga
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en instruktion/mall.
Du gör tydliga dokumentationer av dina undersökningar genom att följa en instruktion/mall.
Du gör enskilt stukturerade och tydliga dokumentationer av dina undersökningar.
Analysförmågan
Analysera
Du kan ge exempel på olika ... och förklara ...
Du kan göra jämförelser mellan... Du kan förklara skillnaden mellan...
Du kan förklara samband och göra jämförelser inom områden. Du kan förklara orsaker och konsekvenser...
Metakognitiv förmåga
Reflektera och utveckla
Du kan till viss del reflektera kring ditt arbete och se förbättringsområden.
Du kan reflektera kring ditt arbete och ge förslag på hur det kan utvecklas. Du kan till viss del välja tillvägagångssätt anpassat till situationen.
Du kan reflektera kring ditt arbete och se utvecklingsmöjligheter. Du kan välja tillvägagångssätt anpassat till situationen och självständigt ompröva din ide.