Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott&Hälsa Livsstil 7-9

Skapad 2017-11-19 10:22 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi har en allsidig undervisning och vi strävar efter att alla ska känna lust till rörelse och en livsstil som minskar ohälsa. Din Hälsa är dina relationer, din motion och träning, din kost, dina gener, din livsmiljö.

Innehåll

Syfte

Att väcka intresse och nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter hos eleverna  genom att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörekleaktiviteter.
Att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretiserade mål

Grundläggande är att idrottsundervisningen ska utformas så att alla elever ska kunna delta och utvecklas på sina egna villkor. Dessutom är målet med undervisningen att eleven ska bli intresserad och nyfiken på motion och träning.

Arbetssätt

  • Praktiskt utövande (alla fysiska aktiviteter vi genomför under lektionstid)

  • Teori (Genomgångar, spelregler, taktik, etc.)

  • Skriftliga uppgifter (Hemuppgifter, skriftliga tankar kring egen träning, etc.)

  • Eleven kan ansvara för en egen lektion (Skriftligt planeras en egen lektion, genomförs och utvärderas)

Bedömning:

- Vi kommer att bedöma följande:

- deltagande och aktivitetsgrad.
- kunskapsinhämtande praktiskt och teoretiskt.

 

Matriser

Idh
Hälsa och Livsstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Sätta upp mål och planera träning.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Har satt upp mål för och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion.
Har satt upp tydliga mål och lämnat in en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför eget träning eller lektion anpassad efter planeringen. För enklare anteckningar om träningen t.ex. i en träningsdagbok.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat en skriftlig tränings eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lekton, väl anpassad efter planering och för en detaljerad träningsdagbok.
Utvärdera
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Underlag för bedömning saknas för betyget E
Utvärderar sin träning eller lektion. Kan föra enklare resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och drar egna slutsatser. Kan föra utvecklande resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och kan i sin planering göra förändringar. Kan föra välutvecklade resonemang och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: