👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentera

Skapad 2017-11-19 13:03 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Vad tycker du egentligen? Hur gör man när man ska övertala någon annan att tycka likadant? Vilka olika sätt kan man argumentera på? Hur ser du saker ur ett annat perspektiv än ditt eget? Vad är ett argument egentligen? Måste du skilja på din åsikt och källans åsikt? Detta och många fler frågor får du svar på nu!

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

du ska bli bättre på att argumentera, att övertyga andra att tycka likadant som du.

Målet är också att träna dig i att uttrycka dig i skrift och att vara källkritisk.

Så här ska vi arbeta:

vecka 45 till 47:

Vi kommer att se kortfilmer från www.ur.se som handlar om hur man argumenterar. Bla ser vi "Retorikexperterna" och "Håll tungan rätt i mun".

Ni har själva valt att träna muntlig argumentation genom att i mindre grupper debattera kring det vi arbetar med i SO'n dvs olika slags vecko- och månadspeng.

Vi går igenom hur man bygger upp en argumenterande text. 

Vi tränar på för- och motargument.

Vi tränar på vilka källor som kan användas och att vara källkritiska.

Arbetet avslutas med en enskild uppgift i form av argumenterande text, där du själv valt ämne där du har bla matrisen till stöd.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

deltar i debatten och hur du framför dina åsikter, den muntliga förmågan. 

Främst blir du bedömd på hur väl du kan argumentera i din argumenterande text (se din matris) och att du skiljer mellan talat och skrivet språk. Förmåga att uttrycka dig i skrift och uttrycka din åsikt. 

Du blir även bedömd på din förmåga att hantera informationssökande och hur du visar förmåga att vara källkritisk.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Visad kunskap 4-6 Svenska - förmågor att arbeta med under höstterminen i årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.