👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilken roll spelar religionen i Sverige under 1000 år?

Skapad 2017-11-19 14:34 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Sverige idag är ett mycket sekulärt samhälle, dvs religion spelar inte så stor roll i människors liv, eller är det så att religionen spelar en stor roll trots allt. Det är det som vi ska kolla.

Innehåll

Frågor som ska besvaras under men även i slutet av kursen:

  1. Hur har kristendomen utvecklats under tusen år i Sverige?

  2. Hur påverkar religionen en kristen människas liv i Sverige under 1000 år?

  3. Hur har kristendomen och samhället påverkat varandra i Sverige?

 

Förmågor som bedöms

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar

           och bruk inom dessa,

  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i

            samhället,

  • Söka information om kristendomen och värdera källornas relevans och trovärdighet.Centralt innehåll

  • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

  • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

  • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt

 

Planering

 

 

Vecka

Fråga

Arbetsuppgift

Film

Bedömning

47

1

Introduktion till området.

Vad är religion?

Vad ser vi upp till? Vad dyrkar vi?

Snurr nu, 100 år, 500 år, 1000 år

Världsreligioner i Sverige Kristendom

Skriv upp begrepp som du kan kring kristendomen, jmf med det du lär dig på filmen.

“Vi är inte ni”

Informell

48

1,2

Vilken roll spelar religionen i filmen.

Arn

Stencil

Inlämning på classroom

49

1,2,3

Från enhet till mångfald

Svenska kyrkan först i världen.


Studiegruppen jobbar med olika århundraden.

 

Informell (muntlig diskussion i klassen)

50

2,3

Redovisning 

Gruppdiskussion

51

1,3

Debatt från de olika århundradena 

Formell