👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy Year 9 - Let's Talk Japan

Skapad 2017-11-19 15:37 i Britsarvsskolan Falun
Read the texts, learn the words and prepare to talk about and discuss the country, the people, the culture and the history of Japan.
Grundskola 9 Engelska
Bedömningsfaktorer - Delprov A, Tala

Provet hittar du i klassbloggen.

Bedömningsfaktorer

Innehåll

• begriplighet och tydlighet

• fyllighet och variation - olika exempel och perspektiv

• sammanhang och struktur

• anpassning till syfte, mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga

• kommunikativa strategier

- för att utveckla och föra samtal vidare

- för att lösa språkliga problem genom t.ex.

omformuleringar, förklaringar och förtydliganden

• flyt och ledighet

• omfång, variation, tydlighet och säkerhet

- vokabulär, fraseologi och idiomatik

- uttal och intonation

- grammatiska strukturer

• anpassning till syfte, mottagare och situation

Innehåll

How to be Normal in Japan A-text

Textbook p.24-26

Workbook p. 22-23

The Laughing Sumo A-text

Textbook p 27-28

Workbook p. 25-27

A Beautiful Morning B-text

Textbook p.29-30

Workbook p. 28-30

What is Manga? B-text

Textbook p.31-32

Workbook p. 31-32

The Bushido- The Samurai Way C-text

Textbook p.33-35

Workbook p. 33-35

The Robots Are Coming C-text

Textbook p.36-39

Workbook p. 36-37

Matriser

En
Happy No 3 - Let's Talk Japan

Delprov A

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska … • formulera sig och kommunicera i tal … • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Kommunikation
Kommunikationen fungerar inte, språket är oförståeligt. Ämnet behandlas inte. Långa pauser, ingen interaktion.
Kommunikationen fungerar, ämnet behandlas.
Innehållsrikt samtal. Personligt med gott flyt. Uttal och intonation underlättar förståelsen.
Språket har mycket gott flyt. Uttal och intonation fungerar väl.
Ordförråd
Ordförrådet räcker för det eleven vill säga.
Ordförrådet är relativt varierat.
Ordförrådet är relativt varierat och språkriktigheten säker.
Språkriktighet
Korrekt språk blandas med felaktiga konstruktioner och ibland även svengelska och icke idiomatiska uttryck.
Även om grammatiken brister kan innehållet uppväga om det är fylligt och intressant.
Språkfel som ordvalsfel, verbfel får förekomma. Innehållets förtjänster uppvärderar mindre fel.
Förtjänster i innehåll och interaktion kan uppväga brister i språkriktighet.
Informellt språk får förekomma.
Strategier
kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen
kan välja och använda sig av fungerande strategier som i viss löser problem och förbättrar interaktionen
kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.