👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi i åk 6

Skapad 2017-11-19 16:40 i Östra skolan Falun
Grundskola 6 Kemi
Kemi är en stor del av vår vardag. Under några veckor ska vi undersöka kemin vi möter i vardagen. När vi lagar mat sker kemiska reaktioner och när vi städar använder vi olika kemikalier. Vi kommer att undersöka PH-värdet hos olika livsmedel och prata om vilka näringsämnen vår kropp behöver för att må bra.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att
förlänga matens hållbarhet.

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och
miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

• Några grundläggande kemiska reaktioner.

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskapen surt eller basiskt.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering

• Dokumentation av enkla undersökningar med enkla skriftliga rapporter.

Vi ska arbeta med

Vi kommer att läsa texter, se på filmer, samt samtala om vardagskemi. Vi kommer att utföra experiment och dokumentera dessa. Vi kommer att arbeta enskilt, i helklass och i mindre grupper. 

Vad vi ska lära oss

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- genomföra och dokumentera enkla undersökningar

- resonera kring vardagskemi och dess påverkan på vår hälsa och miljö

- förklara en kemisk reaktion

 Jag kommer att bedöma detta genom att lyssna på dina diskussioner i klassen och titta på hur du arbetar när vi genomför undersökningar och experiment. Du kommer att kunna få visa dina kunskaper skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
    Ke
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke