Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och bråk

Skapad 2017-11-19 16:50 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Tal och mönster
Grundskola 5 Matematik
Sista arbetsområdet den här terminen handlar om procent och bråk. Du kommer bl a att fördjupa dina kunskaper om sambandet mellan bråk och procent.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om att:

 • förklara samband mellan bråk och procent.
 • beräkna 10%, 20%,25%... av det hela.
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar t ex reapriser.
 • använda strategier vid problemlösning.
 • använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Så här kommer vi att arbeta:

 • praktiska aktiviteter i par/grupp
 • problemlösning enligt  EPA modellen.
 • räkna uppgifter i Prima formula
 • gruppledtrådar
 • lärarledda genomgångar
 • delge varandra hur vi löst problem
 • kontinuerligt utvärdera vad vi lärt oss.
 • arbeta med utmaningar
 • titta på filmer som handlar om procent och bråk.
 • digitala övningar.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • deltar aktivt i aktiviteterna
 • berättar för dina klasskamrater hur du/ni löst ett problem eller utfört en aktivitet
 • vi gör en diagnos av arbetsområdet - efter den får du antingen jobba med spår 1 eller spår 2
 • efter nästa arbetsområde har vi ett matematikprov där du visar vad du kommer ihåg av det du lärt dig under detta arbetsområde.
 • sätter ord på det du lärt dig både skriftligt och muntligt dvs använder matematiska begrepp i rätt sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: