👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text år 5

Skapad 2017-11-19 17:25 i Dalabergsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering kring argumenterande texter som utgår ifrån Zick Zack årskurs 5.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Om du tycker att något är fel eller om du har en bra idé, så kan du till exempel skriva en insändare till en tidning. Du kan också skriva till politiker, rektorn på din skola, elevrådet eller liknande. Den typen av texter kallas argumenterande texter!

Innehåll

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

  • träna på att muntligt säga din åsikt och argumentera för den
  • läsa argumenterande texter (till exempel insändare) och fundera på innehåll och syfte
  • lyssna på lärarens genomgångar om hur en argumenterande text är uppbyggd och vad du ska tänka på när du skriver en sådan
  • träna på sambandsord
  • träna på att använda rätt struktur
  • skriva en argumenterande text gemensamt i klassen
  • skriva korta insändare till färdiga rubriker 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

  • skriva en argumenterande text.

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Bedömningsmatris för argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Innehåll
Du kan skriva argumenterande texter med innehåll som går att förstå.
Du kan skriva argumenterande texter med innehåll som går ganska lätt att förstå.
Du kan skriva argumenterande texter med innehåll som går mycket lätt att förstå.
Struktur
Strukturen i dina argumenterande texter fungerar till viss del.
Strukturen i dina argumenterande texter fungerar bra.
Strukturen i dina argumenterande texter fungerar mycket bra.
Språk
Du varierar språket till viss del när du skriver argumenterande texter.
Du varierar språket ganska mycket när du skriver argumenterande texter.
Du varierar språket mycket när du skriver argumenterande texter.
Grammatik
Du är till viss del säker när du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du är ganska säker när du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du är mycket säker när du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Bedöma texter
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Bearbeta texter
När du har fått respons från en lärare eller kamrat kan du bearbeta din text på ett någorlunda bra sätt så att den blir tydligare och bättre.
När du har fått respons från en lärare eller kamrat kan du bearbeta din text på ett bra sätt så att den blir tydligare och bättre.
När du har fått respons från en lärare eller kamrat kan du bearbeta din text på ett mycket bra sätt så att den blir tydligare och bättre.
Framföra åsikter
Du kan, till viss del, driva ett samtal framåt genom att du ställer frågor och framför dina åsikter.
Du kan driva ett samtal framåt på ett relativt bra sätt, genom att du ställer frågor och framför dina åsikter.
Du kan driva ett samtal framåt på ett mycket bra sätt, genom att du ställer frågor och framför dina åsikter.