👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik 3 2017-2018

Skapad 2017-11-19 19:11 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering för ämnesområdet MOTORIK med olika aktiviteter i idrottssalen, utomhus och i klassrummen. 2016-2017
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Syftet med undervisningen är bl.a. att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kroppens förmåga att röra sig i olika sammanhang och att de ska utveckla en god kroppsuppfattning, samt intresse för fysiks aktivitet och rörelse. De ska även få utveckla sin samarbetsförmåga med andra, vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider. Dessutom syftar utbildningen till att eleverna utvecklar förmågan att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Konkreta mål

 • Kunna använda fin- och grovmotorik  i olika aktiviteter både ute och inne
 • Kunna utföra rörelser med balans och kroppskontroll
 • Kunna delta i lekar och rörelseaktiviteter
 • Kunna delta i kommunikation om väderlek och kläder
 • Kunna delta i att välja/vara med och påverka fysiska aktiviteter inom- och utomhus
 • Kunna orientera sig i närmiljön
 • Kunna genomföra aktiviteter utomhus samt använda ord, begrepp eller symboler inom ämnesområdet

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del av alla lektioner/aktiviteter.

På idrottslektionerna kommer eleverna bland annat att får röra sig utifrån sina egna individuella rörelsemönster.

De får även delta i att öva rörelseformerna med hjälp av idrottsredskap och annat material i gymnastiksalen. Vi använder musik både som inramning av olika övningar och som tidshjälpmedel. 

Eleverna får delta i rörelseövningar som tränar de grundläggande motoriska rörelserna t.ex. krypa, rulla, klättra, stödja, balansera och hoppa.

Som avslappning får eleverna sitta på gympamadrass och lyssna till lugn avslutningsmusik.

Utomhus kommer eleverna att få röra sig i skiftande terräng, samt orientera sig i skolans närhet. På vintern får eleverna pröva på att åka pulka och leka i snön. Under övriga årstider utnyttjar vi lekredskap och annat som finns på skolgården.

I klassrummen kommer eleverna att få arbeta med finmotoriska lekar och övningar. De kommer även att få delta i rörelselekar och grovmotoriska övningar av olika slag.

 

Bedömning; vad och hur

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9