Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik 5 2019-2020

Skapad 2017-11-19 19:13 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering för ämnesområdet MOTORIK med olika aktiviteter i idrottssalen, utomhus och i klassrummen. 2016-2017
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Syftet med undervisningen är bl.a. att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kroppens förmåga att röra sig i olika sammanhang och att de ska utveckla en god kroppsuppfattning, samt intresse för fysiks aktivitet och rörelse. De ska även få utveckla sin samarbetsförmåga med andra, vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider. Dessutom syftar utbildningen till att eleverna utvecklar förmågan att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Konkreta mål

 • Kunna använda fin- och grovmotorik  i olika aktiviteter både ute och inne
 • Kunna utföra rörelser med balans och kroppskontroll
 • Kunna delta i lekar och danser
 • Kunna delta i kommunikation om väderlek och kläder
 • Kunna delta i att välja/vara med och påverka fysiska aktiviteter inom- och utomhus
 • Kunna genomföra aktiviteter utomhus samt använda ord, begrepp eller symboler inom ämnesområdet

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del av alla lektioner/aktiviteter.

Eleverna får röra sig utifrån deras egna individuella rörelsemönster.

Eleverna kommer även att få delta i att öva rörelseformerna på olika sätt. Vi använder musik både som inramning av olika övningar och som tidshjälpmedel. De får även träna de grundläggande motoriska rörelserna t.ex. krypa, rulla, klättra, stödja, balansera och hoppa.

Utomhus kommer eleverna att få röra sig och leka med olika motorikleksaker och annat som lockar till rörelselek. Blir det snö får eleverna pröva på att åka pulka och leka i snön. Under övriga årstider utnyttjar vi lekredskap och som finns på skolgården. 

I klassrummen kommer eleverna att få arbeta med finmotoriska lekar och övningar. De kommer även att få delta i rörelselekar och grovmotoriska övningar av olika slag.

 

Bedömning; vad och hur

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: