👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn och världen - Malala

Skapad 2017-11-19 19:20 i Björneborgs skola Kristinehamn
Kan och får alla barn gå i skolan? Är det skillnad mellan flickor och pojkars skolgång? Vad säger de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen om detta?
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
"Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen" Vi ska lära oss mer om Malala Yousafzai och hennes kamp för flickors rätt till skolgång i Pakistan och resten av världen, samt hur det hänger ihop med barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Ur läroplanen LGR 11:

 • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
 • Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

 

Bakgrund:

När vi jobbade med temat mänskliga rättigheter under FN-dagen och nämnde Malala blev eleverna så nyfikna på att få veta mer om henne, så med Malalas hjälp jobbar vi vidare och lär oss mer om barns levnadsvillkor i olika delar av världen, om FN, barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Undervisning:

 • FN-dagen: Skillnaden mellan rättigheter och önskemål kopplat till mänskliga rättigheter, samtal och film om FN och FN:s roll i världen. 
 • Vi läser boken "Malala-ett liv" högt i klassen.
 • Vi samtalar om bokens innehåll, t.ex. likheter och skillnader mellan Sverige och Pakistan avseende samhälle, skola, uppväxtvillkor, krig, religion...
 • Analys: orsak-händelse-konsekvens

Redovisning:

Eleven ska kunna jämföra och komma med egna tankar om och kring lösningar angående barns situation i världen.

4:or: 

 • Gör en bildserie med 4 händelser ur Malalas liv. Skriv bildtexter som berättar. 
 • Skriv om varför det är viktigt att gå i skolan och ge er egen förklaring till hur " ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen". Berätta sedan för klassen eller i grupp.

 

5:or: 

 • Skriv och berätta om Malala. Varför är hon viktig? Jämför hennes uppväxt i Pakistan med din egen. Likheter och skillnader?
 • Malala kämpar för flickors rätt till utbildning. Om du fick välja en fråga - vilken skulle det vara? Berätta om den för klassen eller i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6