👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2017-11-19 19:40 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Lösningar och blandningar
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Lösningar och blandningar finns överallt. Med vad är skillnaden? Kan man skilja ämnen åt som har lösts eller blandats? Och i så fall, vilken nytta har man av att kunna göra det?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan

 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar
 • beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar
 • separera lösningar och blandningar

Innehåll

Arbetsområdet handlar om

 • olika lösningar och blandningar
 • hur man kan dela upp lösningar och blandningar och vilken nytta man har av att göra det

Genomförande

Du kommer att få:

 • ställa hypoteser
 • genomföra undersökningar i helklass och i grupp
 • dokumentera genom text/bild/foto
 • se på film
 • diskutera med dina klasskamrater
 • jämföra dina egna och andras resultat

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • deltaga aktivt i undersökningar och diskussioner
 • skriva/måla enklare labbrapport.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Lösningar och blandningar

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne NO
Förmågan att genomföra enkla undersökningar.
Du kan med hjälp av vuxen eller kamrat genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och har ibland egna förslag/frågor som utvecklar undersökningen.
Ämne NO
Förmågan att dokumentera enkla undersökningar.
Du kan med hjälp av vuxen eller kamrat göra enkla dokumentationer.
Du kan dokumentera enkla undersökningar.
Du kan dokumentera enkla undersökningar där det tydligt går att följa vad du gör.
Ämne
Förmågan att separera lösningar och blandningar.
Du kan med hjälp av kamrat eller vuxen separera lösningar och blandningar med någon enkel metod.
Du kan separera lösningar och blandningar med någon enkel metod.
Du kan separera lösningar och blandningar med någon enkel metod. Du beskriver vad som händer.