👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säker i trafiken

Skapad 2017-11-19 19:45 i Bruksskolan Färgelanda
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler och hur du kan vistas säkert i trafiken när det är mörkt ute.

Innehåll

Vi ska lära oss

 

-känna igen några vanliga trafikmärken.

-vilken sida av vägen man ska gå på.

-hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt.

-varför man ska ha reflex när det är mörkt ute

 

För att lära oss det kommer vi att:

-öva praktiskt ute i trafiken

-se korta filmer

-måla trafikmärken

-göra skriftliga arbetsuppgifter

 

Du visar dina kunskaper genom att

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta

Matriser

SO
Trafiksäkerhet

Trafik

  • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Trafikregler
Jag kan med hjälp berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. vid övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. vid övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan med hjälp berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Ny aspekt