👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Syror och Baser år 8

Skapad 2017-11-19 21:40 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Kemi
Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple, smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen och äpplet. Och när du tvättar dig med en tvål, känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen. Syror finns som kolsyra, mjölksyra i filmjölk och citronsyra. Motsatsen är baser. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin. Detta ska vi lära oss mer om!

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Få en inblick i vad som menas med syror och baser.

 • Veta var man hittar syror och baser samt användningsområde.

 • Träna att dokumentera sina iakttagelser vid laborationer.  

 

Så här ska vi arbeta…

 • Genomgångar, filmer och diskussioner

 • Laborationer och laborationsrapport-skrivning

 • Kemiboken: 64-71 + 148-165 + 166-175

 • Anteckningar

 • Vi kommer ha någon slags avstämning om vad ni har lärt er

 

I detta arbetsområdet innebär det att ni ska:

 • Känna till pH-skalan och olika typer av indikatorer

 • Kunna mäta pH i en lösning

 • Veta vad en neutral lösning är

 • Känna till innebörden av förkortningen SIV

 • Vad man ska göra om man spiller syra på sig

 • Hur man säkert ska hantera starka syror och baser

 • Vid namn, kemisk beteckning och efter egenskaper kunna skilja några vanliga svaga och starka syror

 • Vid namn, kemisk beteckning och efter egenskaper kunna skilja några vanliga svaga och starka baser

 • Veta vad försurning innebär

 • Känna till några syror och baser används i vår vardag eller i industrin

 • Känna till sambandet mellan syror och vätejoner

 • Känna till sambandet mellan baser och hydroxidjoner

 • Veta vad neutralisation innebär

 • Förklara vad en jon är

 • Förklara med ord och kemisk formel hur knallgas bildas

 • Veta hur kolsyra bildas

 • Kunna skriva reaktionsformler för de laborationer vi jobbat med

 • Veta hur syror och baser kan påverka vår livsmiljö, t ex försurning

 • Förklara hur man ibland kan rädda en försurad sjö

 • Diskutera hur du kan bidra till att minska försurningen

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • Använder ord, begrepp och modeller för att beskriva arbetsområdet

 • Kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle samt här drar slutsatser
 • Kan framför och bemöta åsikter och argument
 • Du visar dina kunskaper om människans påverkan på miljön och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling
 • Kan resonera om kemiska processer och samband

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9