Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet på Alven

Skapad 2017-11-20 07:49 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
På vår avdelning har vi barn som förutom Sverige har anknytning till Turkiet, England, Chile, Thailand & Finland. Vi vill stötta dem i deras språkutveckling och försöker därför erbjuda dem det vi kan även på deras språk. Vi har valt att använda oss av bland annat QRkoder och ordlistor som stöd för oss pedagoger.

Innehåll

VAD GÖR VI:

Vi använder oss av QRkoder där vi försöker få till samma sånger/ramsor på de olika språken, där får barnen dels höra sitt språk samt att de andra barnen också får höra det och blir nyfikna. Här sitter oftast 6-10 barn och kollar på filmerna tillsammans, ibland blir det även gemensam dans och sång.

 

Vi jobbar med känslor på vår avdelning, vi vill hjälpa barnen att sätta ord på vad de känner vid olika situationer. Istället för att bara skriva ledsen/glad på svenska så har vi även satt upp det på alla språk som vi har.

 

Vi använder oss även av appen sound touch där vi kan ställa in den på olika språk och barnen kan peka på en bild och få höra det korrekta uttalet på sitt eller på någon annans språk.

Vi håller även på att ta fram ordlistor med färger, siffror, mat osv på de olika språken för att använda oss av i barngruppen samt att vi har en pedagog som använder Tecken som stöd vid presentation av mat eller andra situationer där det kan behövas.

 

VARFÖR GÖR VI DET:

På Skolverkets hemsida står detta: Alla som är bosatta i Sverige ska med grund i Språklagen (SFS2009:600) ges möjlighet att både ”lära sig, utveckla och använda svenska” och ges möjlighet ”att utveckla och använda sitt modersmål”.

Vi vill att de barn som är hos oss på Alven ska få tillgång till hela sin identitet, deras modersmål är en stor del utav den. Genom att ha QR koderna med samma sång fast på olika språk visar vi att även om vi är olika så har vi mycket gemensamt, oavsett om man är född i Sverige, Chile eller Turkiet så får man troligen höra samma barnvisor. Det väcker också nyfikenhet hos de andra barnen, det finns så mycket mer i världen än bara vårt språk och våra kulturella traditioner.

På Språkens hus (en hemsida för flerspråkighet) kan man läsa följande: Bäst resultat uppnås om barnet får möjlighet att utveckla båda sina språk som då stödjer varandra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: