Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Norr

Skapad 2017-11-20 08:34 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

Umgänge

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel. 

Barnsyn, kunskap och miljö hör ihop.

Vi lägger stor vikt vid respekt och empati. Vi vill att barnen kommer i första hand, och att de får ta den tid de behöver. Vi skapar trygghet i gruppen genom att vara närvarande i barnens lek, vi är nära, deltar i samtalen och förebygger oönskade händelser. Genom aktiviteter i mindre grupper lär barnen känna varandra. Praktiska saker såsom dukning, beställningar mm får ibland stå tillbaka. Vi anser att det är viktigt att barnen blir lyssnade på, och möts i sin känsla. Vi ställer nyfikna frågor och på så sätt kan vi utmana barnen att lära sig mer om det de är intresserade av.

Vuxna är goda förebilder och möter människor med respekt.

 

Rutiner

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner. 

Vi har rutiner för hur olika arbetsuppgifter ska fördelas mellan skiften. Vi ska ha en tät kommunikation och en lyhördhet ifall uppgiften behöver tas över av någon annan. Vi ska vara flexibla och hjälpas åt att se behoven, barnen kommer först.

Vi anser att barnen ska ha stor möjlighet att påverka hur de vill ha det, även i rutinsituationer. Så långt det är möjligt ska man t ex få bestämma vem som byter ens blöja.

Lärmiljö

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Kommunikation är mycket viktigt och vi ger dem tid att fundera och svara. Vi försöker utmana dem språkligt.
Vi vill ha en inspirerande och rolig lek och lärmiljö, och en grundstruktur som är under ständig förändring. Vi tar här stor hänsyn till barnens intressen. Vi försöker arbeta med kortare eller längre teman där barnens intresse är grundläggande. I temat får vi in alla delar i läroplanen.

Introduktion och inflytande

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Barnen introduceras till aktiviteter och material i olika hörnor genom att vi är närvarande; visar och inspirerar till olika lekar.

Vi lägger stor vikt vid att barnen blir lyssnade på och vi tar stor hänsyn till deras ideer, både i stort och smått.

Utvärdering

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv här vid årets slut...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: