Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty 9 HT 18: Meine Zukunftspläne

Skapad 2017-11-20 09:46 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du ska nu göra din sista praoperiod i grundskolan och få prova på ett yrke. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig att prata om dina framtidsplaner: vad du vill bli, motivera ditt val och vilken utbildning du behöver.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att 

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Innehåll och arbetssätt

I arbetet med dessa förmågor kommer du att:

 • Lyssna på samtal där ungdomar berättar om sina framtidsplaner.
 • Lyssna på talat språk i korta filmer.
 • Läsa korta, berättande texter om olika yrken och framtidsplaner.
 • Läsa platsannonser.
 • Läsa en dikt.
 • Berätta om dina framtidsplaner i både tal och skrift.
 • Grammatiska strukturer: repetition av bindeord, som gör att du kommer att kunna variera din meningsbyggnad när du talar och skriver. Vi kommer också att repetera tidsformen perfekt.

Innehåll och arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar av nya ord, fraser och grammatiska strukturer.
 • Titta på en tysk hemsida för yrken.
 • berätta om din praovecka.
 • Genomgång av brevskrivning och stödstruktur för detta.
 • Gemensam avlyssning.
 • Läsning individuellt och i par.
 • Dialoger och samtal i par/liten grupp.
 • Individuella skriftliga övningar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer genom att du skriver ett brev.
 • Formulera dig och kommunicera i tal, genom att du berättar om dina framtidsplaner med en kompis,

Matriser

M2
Höra, läsa och skriva

F
E
C
A
Läsförståelse
 • M2
 • M2  E 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
 • M2
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
 • M2
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
 • M2
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: