Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinteraktivitet

Skapad 2017-11-20 10:41 i Svärdsjöskolan Falun
Arbetsområde med träning i motorik, koordination, balans och styrka med olika gymnastikredskap som utgångspunkt.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Denna period kommer vi att vistas utomhus och testa på diverse friluftsaktiviteter

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Konkretisering av mål

  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
  • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Arbetssätt

  • Genomgång och praktisk genomförande av friluftsaktiviteter, allemansrätten, lager-på-lager-principen, göra upp eld, användning av stormkök.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom det praktiska arbetet under lektion samt genom ett skriftligt prov.

Matriser

Idh
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

F
E
C
A
Du har ännu inte uppnått kunskapskravet för E
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du har ännu inte uppnått kunskapskravet för E
eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: