Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Abrahams barn

Skapad 2017-11-20 10:55 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Ett temaarbete om Abrahams barn och de tre religionerna: kristendomen, islam och judendomen.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vem har skapat världen? Varifrån kommer vi? Finns Gud? Ingen av oss som lever vet svaren. Vi får gissa, fundera och tro. Alla kommer inte fram till samma svar. Alla får tro vad de vill. Vad tror du?

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer vi att prata om Abrahams barn och om vad religion är. Vi kommer att titta närmare på de tre religionerna kristendom, islam och judendom. Du ska få lära dig vad som är lika och olika.

Mål

Du ska:

 • kunna ge exempel på någon högtid från de tre religionerna
 • känna igen religionernas symboler
 • känna till någon berättelse från de olika religionerna
 • kunna berätta om några händelser från Bibeln.
 • kunna sjunga någon psalm
 • kunna berätta om de platser där man utövar religionen. 
 • få förståelse för att judendom, kristendom och islam har samma ursprung

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • berätta om Abrahams liv
 • lyssna på och läsa faktatexter
 • lyssna på berättelser från kristendomen, islam och judendomen
 • samtala om livsfrågor utifrån berättelserna
 • diskutera och jämföra olika högtider inom judendom, kristendom och islam
 • skriva texter och rita bilder till arbetsområdet
 • arbeta tillsammans 

Redovisningsform

Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:

 • vara aktiv på lektionerna
 • tillverka en liten bok där du i text och bild visar vad du lärt digBedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • kunna ge exempel på någon högtid från de tre religionerna
 • känna igen religionernas symboler
 • känna till någon berättelse från de olika religionerna
 • kunna berätta om några händelser från Bibeln.
 • kunna sjunga någon psalm.
 • kunna berätta om de platser där man utövar religionen. 
 • få förståelse för att judendom, kristendom och islam har samma ursprung.


Reflektion

Vad känner, tänker och tror du?
Vad är religion för dig?

 

Uppgifter

 • Boken om religion

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Abrahams barn

På väg att uppnå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan ge exempel på någon högtid från de tre religionerna
Jag känner till någon berättelse från de olika religionerna
Jag kan berätta om några händelser från bibeln
Jag kan sjunga någon psalm
Jag kan berätta om de platser där man utövar religionen
Jag förstår att judendom, kristendom och islam har samma ursprung
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: