Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati, Pippigruppen

Skapad 2017-11-20 13:02 i Alunda/Ekeby - förskolorna Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema empati

Innehåll

Pippigruppens mål:

 

 

Att synliggöra barnens och de vuxnas känslor.

 

Att sätta sig in hur andra personer känner sig i olika situationer.

 

Att utveckla sin förmåga att sätta ord på sina känslor.

 

Att det är accepterat att visa och känna alla känslor.

 

Att barnen visar hänsyn och hjälper varandra.

 

 

 

Aktivitet:

Dramatisera tillsammans med barnen.

Leka lekar som övar samarbetsförmågan och att lyssna på varandra.

Använda litteratur som vi läser och arbetar med barnen. Litteraturen tar upp olika aktuella händelser (att det kommer ett nytt barn i gruppen, hur det känns att börja ny i en grupp).

Vid konfliktsituationer på förskolan, leva sig in i olika känslor och prata om hur andra känner sig. Sätta ord på känslor.

Vi vuxna är förebilder i hur vi hanterar konflikter och att det är ok.att säga "nej, jag vill inte".

 

När? Var? Hur? Varför?

I Pippi-gruppen och under hela dagen som barnen är på förskolan

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: