Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö

Skapad 2017-11-20 13:25 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
Återvinning

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Bygger på samtal, intervjuer, iakttagelser, observationer, annat.

Vi har valt att arbeta med "Kartongmatchen" utifrån att barnen har alltid velat pyssla och byggt med kartonger.

Kartongmatchen har hjälp till att öka återvinningen av dryckeskartonger från 24 till närmare 40 procent. Det är bra men fortfarande är det 6 av 10 dryckeskartonger som INTE återvinns. Det vill Kartongmatchen ändra på. Därför vill vi göra barnen medvetna om hur viktigt återvinningen är för miljön. Vi vill utveckla barnens intresse för naturen och miljön.

 

Mål

.

Eget formulerat mål

Öka barnens kunskaper om återvinningens betydelse för miljön.

Läroplanens mål

  • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Barnens erfarenheter

Vi pratar om återvinning och barnen får berätta om deras upplevelser och erfarenheter av återvinning. Något av barnen berättar att hon brukar hjälpa mormor när hon lämnar saker till återvinningen och någon har erfarenhet att man ska återvinna kartong i en speciell soptunna.

Insatser - åtgärder för att nå målet


Vi deltar i olika deltävlingar där barnen får olika uppgifter att lösa tillsammans.

Vi går till återvinningsstationen och återvinner kartonger.

Vi tittar på vad man kan återvinna på återvinningsstationen så som plast, metall, glas, tidningar och kartong.

Vi kommer att  ............

Hur målet ska utvärderas

 

Teoretisk bakgrund

Vygotskij menar att barnen lär sig i samspel med andra och genom att praktisera saker. Därför anser vi att det är lärorikt för barnen att deltaga i kartongmatchen och lära sig tillsammans hur mycket återvinningen påverkar vår miljö. Barnen får vara med att återvinna och lära sig om hur betydelsefullt det är med återvinning för naturen och olika djurarter.

 

Dokumentation

Barnen är delaktiga genom att bestämma vilka utrotningshotade djur de vill lära sig mer om och genom att bestämma hur vi ska dokumentera vårt arbete.

Vi kommer att dokumentera vårt arbete här på unikum genom text och bilder. Barnen kommer även att göra bilder och en slogan som vi sätter upp på uppfinnaren.

Samverkan med vårdnadshavare

Olika datum.
Delaktighet/inflytande/kommunikation med vårdnadshavare

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: