👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik

Skapad 2017-11-20 13:32 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola F
Fysik, akustik / optik

Innehåll

Ljud och ljus

Det centrala innehållet från läroplanen (LGR11):

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Arbetssätt:

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Detta skall ni ha koll på (anteckna i dokument eller googledrive).

 • Hur bildas ljud?

 • Hur breder ljud ut sig?

 • Hur kan man registrera ljud?

 • Vad har ljud för egenskaper?

 • Hur påverkas hälsan av ljud?

 • Hur kan man minska hälsoriskerna med ljud?

 • Hur breder ljus ut sig?

 • Hur reflekteras och bryts ljus?

 • Hur uppfattar ögat färg?

 • Exempel på en naturvetenskapliga upptäckter om ljud eller ljus och hur den upptäckten påverkar människans levnadsvillkor.

  Detta vill jag att du länkar i ditt dokument:

 • Filmer från Youtube som visar på någon funktion/animation/fenomen hos ljud respektive ljus.

 • En källförteckning där skriver ner alla dina källor och varför du just valt dessa. Du ska ha använt dig av minst fyra olika källor.

  Simuleringar om ljus: http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/ light-and-radiation

  Simuleringar om ljud: http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/ sound-and-waves

  Youtube (för att hitta bra filmer): http://www.youtube.com/ (sök gärna på

”function” eller ”animation” + sound/light/optic/acustica för att hitta filmer om ljud och ljus)

Sökmotor: http://www.google.se (sök gärna på strängen ”applet ” + sound/light/ optic/acustica för att få träffar på simuleringar)

Använd gärna översättningsprogram om engelskan är svår: http:// translate.google.com/

Fria bilder: http://andreasskog.wordpress.com/2010/08/30/fria-bilder-i- undervisningen/

Skapa egna självrättande quiz: http://photopeach.com/

Kunskapskrav som kommer att bedömas är:

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Schema:

47

Start

Historik Mange optik 1

(Empedokles- Kepler)

Börja läsa s.84-90

Eget arbete kring ljud/ ljus samt skapande av dokument.

Genomg. Reflektionsvinkel Brytningsvinkel Infallsvinkel Optiska illusioner

Eget arbete Extra uppg. finns Följ din planering

48

Gör laborationer. s91-101

Magnus håller en genomgång om ljud

Du ska ha sett filmer om ljud (2 st) på studi.se innan. (länk finns ovan)

Eget arbete

E-test optik

 

49 

50     E-test akustik