👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 4

Skapad 2017-11-20 13:40 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Ofta behöver vi ange saker så exakt att det inte räcker med heltal. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig att använda decimaltal.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ska lära oss vad decimaltal är och träna på att använda decimaltal genom att redogöra och förklara hur man tänker och gör, muntligt i par och i helklass Öva i par med mini whiteboards och öva enskilt i matteboken.

Mål för arbetsområdet:

Att kunna:

 • förstå positionssystemet med tiondelar och hundradelar
 • avrunda och överslagsräkna i vardagliga situationer
 • addera och subtrahera decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10

Så här kommer arbete att bedömas:

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt test.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Decimaltal åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Positionssystemet
 • Ma  E 6
Du kan avläsa decimaltal och ange siffrornas värden. Du har provat på att multiplicera och dividera med 10 och gör oftast rätt.
Du kan på ett säkert sätt avläsa decimaltal och ange siffrornas värden. Du multiplicerar och dividerar med 10 och 100, och kan resonera om hur "reglerna" funkar
Avrunda och överslagsräkna
 • Ma  E 6
Du kan avrunda decimaltal till heltal, och gör enkla överslagsberäkningar.
Du kan med säkerhet avrunda decimaltal till heltal, och avrundar även hundradelar till tiondelar. Du gör överslagsberäkningar på ett säkert sätt. Du kan avgöra rimligheten i dina svar.
Addera och subtrahera
 • Ma  E 6
Du adderar och subtraherar decimaltal med tiondelar på ett fungerande sätt.
Du adderar och subtraherar decimaltal med tiondelar och hundradelar på ett väl fungerande sätt.