Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

måltid

Skapad 2017-11-20 14:16 i Klackerups förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi vill arbeta för att måltiden ska bli en lugn, trevlig och lärande situation.

Innehåll

Skriven 2015-11-10/ 2017-11-20

Syfte

 • Vi vill arbeta för att måltiden ska bli en lugn, trevlig och lärande situation.

   


Läroplansmål i fokus

 • Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

  Vi samtalar om antal och andra matematiska begrepp, så att barnen utvecklar förmåga att beräkna vad som behöver dukas fram. Vi erbjuder kniv, gaffel och sked, tallrik, glas och haklapp. Barnen använder haklapp vid behov.

 • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  Ett barn i taget är delaktig vid dukning tillsammans med en pedagog. Barnen får duka av sina glas och tallrikar samt skrapar av tallriken med hjälp av en pedagog.

  Barnen får själva ta mat och då tänka på att det ska räcka till alla barnen och att de ska orka äta upp. Vi har också köpt glaskannor så att barnen själva kan hälla upp vad de vill ha att dricka.  

 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
  Pedagogerna uppmuntrar barnen till att ta mat själva samt dela den och bre sina smörgåsar, utefter deras egen förmåga. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra och skicka vidare maten.

 • Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  Barnen uppmuntras även till att testa nya smaker. Barnen får själva vara med och bestämma vad de vill äta, de har möjlighet att tacka nej till mat som de inte tycker om.

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  Pedagogerna inbjuder till reflekterande samtal, med och mellan barnen.

  Maten presenteras med tecken. Om de sedan vill ha mer så används tecknen igen samt när vi äter frukt.

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

 • Vi dokumenterar matsituationen utifrån bilder och observationer.

 • Utvärdering

  ht-12 – vt-13

  Måltidssituationerna fungerade bra under läsåret ht-12 och vt-13. På våren fanns det fyra personal tillgängliga vid måltiderna. Tre bord användes då det var många barn (18 st) på avdelningen.

  Barnen har varit delaktiga i dukningen och vi upplever att de har uppskattat detta. De har utvecklat sin förmåga att ta och skicka mat, dela själva, beräkna antal m.m.

  Barnen har utvecklat sitt ansvar gentemot varandra när de sitter själva vid ett bord genom att hjälpa varandra i olika situationer. Även samtalen mellan barnen och oss pedagoger har utvecklats över tid. Det har varit en stor skillnad från höst till vår.

  Vi har utmanat barnen att smaka på ny mat men barnen har själva valt vad de vill äta.

  Det vi kunde vi gjort bättre är att dokumentera och ta mer bilder på måltidssituationerna för att kunna reflektera över vad som händer och se barnens utveckling. Som en åtgärd för utveckling tar vi till oss detta och börjar filma och fotografera måltidssituationerna omgående.

  Vi har introducerat Eva i måltids-GPP:n och reviderat GPP:n inför hösten 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering vt-15

 

2015-04-02

 

Vi har möblerat om och sitter nu och äter i tre olika rum. Vi upplevde att det var stökigt med flera bord i samma rum. Vi har haft en stor hjälp av praktikanten som har kunnat ta mycket av det praktiska före och efter lunch. Barnen har även bytt platser vid borden.

 

Resultat

 

Vi känner att det har blivit lugnare med uppdelade rum. Eftersom det har blivit lugnare upplever vi att barnen som hade svårt att sitta still har enklare för det nu. Även diskussionerna med barnen fungerar på ett annat vis än tidigare. Vi har kunnat kombinera om barnen bättre, så nu känner vi att de pratar mer med varandra. Barnen har lärt sig att skicka maten, alla försöker efter egen förmåga att dela sin mat, de flesta barnen kan börja med att ta lite mat på första portionen. Vi använder oss av tecken som stöd och ser att barnen har börjat använda tecken och frågar hur man tecknar olika saker.

 

Analys

 

Eftersom vi har flyttat till tre olika rum och flyttat barnen vid borden så medför det en lugnare miljö, vilket medför att barnen blir lugnare och kan sitta still och föra en dialog med varandra och pedagoger. Vi har uppmanat barnen att försöka dela sin mat och att inte ta mer än vad man orkar. Barnen har genom att hälla själva och dela maten själva fått en större tillit till sin egen förmåga. De blir stolta när de känner att de kan. Eftersom vi arbetar med tecknen så kan även de minsta barnen härma efter och visa vad de vill dricka.

 

Åtgärd för utveckling

 

Att fortsätta som vi gör, att vara lyhörda för förändringar. Att tänka genom bordsplaceringarna noga och oftare, vid t.ex. inskolningar. Se vilka barn som kan stimulera varandra så att alla får ut det bästa och har de bästa förutsättningarna för b.la. ett rikt språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevis

 

Det har blivit lugnare. Vi har fått bekräftelse från förälder som såg barnet sitta still och prata med de andra barnen och blev förvånad över att barnet kunde sitta still och långt ifrån en vuxen.

 

 

 

 

Utvärdering

 

2015-11-10

 

Resultat

 

 1. Barnen har blivit väldigt duktiga på att lägga upp mat och hälla upp dricka utan att ta åt sig för mycket. Även att dela sin egen mat är de flesta duktiga på.

 

Analys

 

 1.  För att vi har gett barnen ansvar att försöka själva och att de får känna att de kan.

 

Åtgärd för utveckling

 

 1. Att fortsätta som vi gör.

 

 

Utvärdering

 

2016-08-30

 

Resultat

 

 1. Barnen hjälper inte längre till att duka fram saker på borden inför lunchen. Ibland hjälper de till innan frukost och mellanmål.

 2. Vi märker efter sommaren att många barn har blivit mer bekväma vid lunchen och inte har velat äta själva eller dela sin mat. En del har börjat äta med händerna igen. Nu efter ett tag in i terminen ser vi en klar förbättring med att de äter själva och de flesta försöker dela själva.

 3. Alla våra barn har möjlighet att hälla dricka från små kannor till sina glas. Våra gamla barn kan hälla själva, med olika förutsättningar (vissa kan bara ha lite dricka i kannan). Vi försöker att barnen ska ta ett halvt glas med dricka och försöka att inte tömma kannan helt, vilket vi ser att vissa har svårt med.

 4. Då vi fått in många nya barn i gruppen har vi gjort om våra matplatser. Med tanke på både språk, lugn och ro och att ha samma specialkost vid samma bord så långt det går. Däremot har vi inte testat de nya platserna än så vi vet inte hur det går i praktiken.

 

Analys

 

 1. Det är ofta Ellinor som dukar fram nu, vilket hon gör innan hon går ut till oss andra. Vi har inte sagt till henne att barnen gärna ska vara med.

 2. Vi försöker få alla barnen att äta, dricka, ta mat och dricka själva. Hemma vet vi att vissa barn blir matade och inte får möjlighet att äta själva.

 3. Vi har hjälpt barnen i början att hålla i kannan tillsammans och sedan får barnen hälla själva.

 

Åtgärd

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn.

strategier:

 

 • mål

strategier:

 

 • mål

strategier:

 

 • mål

 strategier:

 

 

 • mål

strategier:

 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: