👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 7 Bild Höstlöv KC (ej avslutad)

Skapad 2017-11-20 14:24 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Höstlöv, som skapar bilder när de fallit till marken, är inspirationen. Du ska öva dig på att använda överskärningar, genom att rita av olika slags löv, så att de delvis täcker varandra. Du ska också måla bilden och då öva på täckfärgsteknik och färgblandning.

Innehåll

Genomförande

Hur du ska göra

Först ska du gå ut och plocka tio löv. Försök hitta olika slags löv till färg och form.

Du ska sedan fylla ett A4-papper med löv, genom att rita runt löven med blyerts. Rita också av bladens nerver. Löven ska delvis täcka varandra, med hjälp av överskärningar. Fyll hela ytan, genom att låta löven försvinna ut i kanterna, så att ibland bara halva lövet kommer med.

Du ska också måla bilden (på en kopia av din teckning) med vattenfärg. Titta på färgerna som löven du plockat har och försök blanda till och måla din bild med många olika nyanser. På så sätt får du öva på täckfärgsteknik och färgblandning. 

Innan dess kommer vi ha genomgång av bildbegrepp, tekniker och termer:

Överskärningar.

Täckfärgsteknik och färgblandning för nyansrik och effektfull färgverkan.

 Bedömning

Hur du ska visa vad du kan göra.

Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder. Kvaliteten på din bild kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda färg, form, tekniker och bildelement för att skapa din bild. I detta ingår också hur självständigt, målmedvetet och ide´rikt du arbetat. (Se matris) 

Innehåll

Arbetsområdet avser "Redskap för bildframställning" (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att "skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material." (ur LGR11)    

 

Matriser

Bl
Jä ht 17 åk 7 Bild Höstlöv KC (ej avslutad)

BILDEN SOM HELHET

HUR GOD KVALITET DIN BILD SOM HELHET HAR, dvs en samlad bedömning av resultatet av ditt arbete.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan framställa bilder med ett......... Bilden är.... Eleven har kombinerat former, färger och bildkompositioner på ett ....
Exempel: Du har gjort uppgiften, dvs ritat ett antal löv på ett A4 papper och använt överskärningar åtminstone på några ställen. Du har också målat bilden med täckfärg. Du har haft få ideer om hur bilden har kunnat förbättras. enkelt bildspråk delvis genomarbetad i huvudsak fungerande sätt.
Exempel: Du arbetat bra med uppgiften och fyllt pappret med väl tecknade löv, där du använt överskärningar på ett bra sätt. Du har lyckats bra både med att måla med täckfärg och med färgvalet och har använt många nyanser, som du har blandat till. Bilden som helhet har hög kvalitet vad gäller teknik,komposition, form och färg och du har i arbetet förbättrat med egna ideer. utvecklat bildspråk relativt väl genomarbetad relativt väl fungerande sätt.
Exempel: Du har arbetat mycket bra och självständigt med uppgiften, så att bilden blivit personlig samtidigt som du följt instruktionerna. Bilden som helhet har mycket hög kvalitet vad gäller teknik,komposition, form och färg. Du har arbetat helt självständigt, för att förbättra bilderna på ett personligt och iderikt sätt. välutvecklat bildspråk väl genomarbetad väl fungerande sätt.

TECKNA (Tekniker, verktyg & material)

Hur väl du har lyckats med teckningen, t ex former och linjer samt överskärningar och komposition.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett ..........
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt

MÅLA ( Tekniker, verktyg & material)

Hur väl du har lyckats med att måla med täckfärg och att använda många nyanser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett ..........
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt