👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag vill röra på min kropp

Skapad 2017-11-20 15:46 i Ättekulla förskola Helsingborg
Förskola
Jag vill röra på min kropp

Innehåll

 

Berättelsebok 2017-2018

 

Nyfikenhetsfråga 
 På hur många olika sätt kan vi och barnen fånga rörelse?

 

Bakgrundsbeskrivning
Efter observationer hos barnen kände vi att musik och dans fångar dem. De tycker om att röra på sig och rörelse är en naturlig form i vår vardag. Att utgå från barnens intresse men även ta del av eventuella tips och idéer av föräldrarna på kommande föräldramöte.

 

Vision kärnvärde mål förmågor

Visionen "Jag kan jag vill jag vågar" genomsyrar vårt förhållningssätt till barnen. Vi utgår mycket från att låta barnen få prova och vara nyfikna till att vilja våga . Vi utgår från våra kärnvärden i projektet där vi uppmuntrar, är tillgängliga. Vi vill göra barnen nyfikna och försöker skapa utmanande och roliga projekt som är inspirerande och  föränderliga. All kommunikation såsom verbal, skriftlig, IKT är en viktig och stor del i vardagen.  

 

Arbetsbeskrivning    

Vi tänker starta "jag vill röra på min kropp" med att introducera olika sång och dans lekar för att dokumentera till en film på föräldramötet. Pedagogerna tänker gå på en  föreläsning "musik och dans i praktik och teori" för att få inspiration och tips att använda i verksamheten.

När vi presenterar projektet på föräldramötet tänker vi att även där få in tips och idéer av föräldrarna som vi kan utföra.

Vi tänker arbeta i små och stora grupper i våra olika projekt.

Vi tänker leka olika rörelselekar, sjunga, dramatisera,  måla och skapa, använda projektor och även ha med musik i de olika  momenten/projekten. Promenader, klättra, leka på olika lekplatser och utforska skogen.

Vi tänker under våren att barn och föräldrar skapar någon typ av dokumentation på rörelse hemma och delger förskolan. Detta kommer vi sedan göra en dokumentation av på förskolan.

Matematik, naturvetenskap, teknik, språk och hälsa kommer även vara en naturlig del i vårt arbete.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016