👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 1-3

Skapad 2017-11-20 15:52 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Planering över ämnet teknik år 1-3
Grundskola 1 – 3 Teknik
Var kan vi hitta en hävstång? Hur bygger man en stabil bro? Hur har tekniken utvecklats över tid?

Innehåll

Denna planering presenterar vad du kommer få möjlighet till genom ämnet teknik i år 1-3.

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • öva på förmågorna
 • se korta filmklipp om området
 • diskutera kring området
 • besöka platser
 • göra enkla undersökningar

Bedömning

De kunskapskrav vi strävar mot i år 1-3 är den lägsta godtagbara nivån i årskurs 6. Detta innebär att eleverna ännu inte kommer uppfylla de krav vi strävar mot.

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Skriftlig diagnos
 • Diskussioner
 • Aktivt deltagande
 • Grupparbete

Förmågorna

Analysförmåga

Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar. Kunna förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, liksom för- och nackdelar.

Kommuniktiv förmåga

Förmåga att samtala, diskutera, motivera och presentera, Kunna uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga

Kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring. Lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Procedurförmåga

Förmåga att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Begreppslig förmåga

Kunna förstå innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik år 1-3

Hållplats 1
Hållplats 2
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
Begreppsförmåga & Kommunikativ förmåga
Tekniska lösningar
Jag kan, med hjälp av någon, ge exempel på tekniska lösningar.
Jag kan ge exempel på någon enkel teknisk lösning som jag känner till.
Jag kan ge exempel på enkla tekniska lösningar som jag känner till.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Procedurförmåga
Bygga tekniska modeller.
Jag kan, med hjälp av någon, bygga mycket enkla tekniska lösningar.
Jag kan bygga någon mycket enkel teknisk lösning.
Jag kan bygga mycket enkla tekniska lösningar genom att testa mig fram.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Metakognitiv förmåga
Ge förslag som för arbetet framåt.
Jag kan, med hjälp av någon, ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan ibland ge något förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Kommunikativ förmåga & Procedurförmåga
Göra skisser och bilder.
Jag kan, med hjälp av någon, göra skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag försöker göra egna enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Kommunikativ förmåga & Analysförmåga
Skillnader förr och nu.
Jag kan, med hjälp av någon, berätta hur någon teknisk lösning har förändrats jämfört med förr i tiden.
Jag kan berätta hur någon vanlig teknisk lösning har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan berätta hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.