👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Syror och Baser åk 5

Skapad 2017-11-20 15:55 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi att prata om syror och baser. Det kommer handla om grundkunskap om pH-skalan men mestadels om saker som finns runtomkring oss i vardagen. Vi kommer lägga vikt på att baser och syror kan vara farliga på olika sätt - även att det finns farliga vätskor i hemmet. Aktuella miljöproblem kopplade till syror och baser kommer även att nämnas och diskuteras.

Innehåll

Undervisning och bedömning

Du kommer att via genomgångar, grupparbeten och enskilt arbete lära dig om de områden som tas upp under rubriken "Centralt innehåll".

Du kommer löpande att få möjlighet att visa vad du kan genom att tex:

- vara aktiv muntligt vid genomgångar/gruppdiskussioner/redovisningar/samtal

- vid skriftliga uppgifter/övningar/förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6