👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2017-11-20 15:58 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Decimaltal med tiondelar, hundradelar och tusendelar.
Grundskola 5 Matematik
Decimaltal möter vi i en massa olika situationer. När vi ska köpa lösgodis i affären, när vi tittar på OS på TV, när vi läser ett recept osv. Har decimalerna någon betydelse? När är de viktiga och när kan vi strunta i dem?

Innehåll

Följande förmågor kommer vi att träna på

 • Formulera och lösa problem med decimaltal
 • Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Resonera kring om svar är rimliga eller ej
 • Använda matematiska uttryck när du samtalar, argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Ni kommer att få lära er

 • indelning av tal i tiondelar, hundradelar och tusendelar
 • storleksordna decimaltal
 • räkna addition och subtraktion  med decimaltal
 • göra överslagsberäkning och avrundning samt hur man kan avgöra om svar är rimliga
 • praktisk användning av decimaltal vid t ex problemlösning

För att nå kunskapen kommer vi att

 • ha gemensamma diskussioner och genomgångar
 • arbeta i era KL-grupper
 • spela spel och göra lekar
 • arbeta i matematikboken och med annat material

Vi kommer att bedöma

 • olika uppgifter du gör
 • ditt engagemang i gemensamma genomgångar
 • ditt arbete i KL-gruppen
 • ett prov som avslutar arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6