👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 3 ht - 2017

Skapad 2017-11-20 16:05 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Jag arbetar med Prima Formula 6 och bedömer alla förmågor. Jag har även en avprickningslista där eleven ser om de kan de olika momenten eller behöver träna mer.
Grundskola 6 Matematik
Detta kapitel heter Algebra och samband. Min förhoppning är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns matematik överallt.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Allmänt hur matematikboken fungerar
Vi har gemensamma genomgångar för alla delar i kapitlet. Vi genomför då olika aktiviteter i form av spel, laborationer och diskussioner. Därefter får du i egen takt arbeta i boken. Det finns sidor G - Gemensamt spår - som alla ska arbete med. Inom kapitlets delar genomför vi med jämna mellanrum gemensamma aktiviteter där du får öva samarbete och öva dig i att diskutera matematik. Du får också möjlighet att reflektera och utvärdera ditt arbete. I slutet av varje G-spår finns Lösa problem. Här får du möjlighet att upptäcka och utveckla strategier för problemlösning. Efter G-spåret finns diagnoser för att ge vägledning för hur du tillsammans med mig ska välja att arbeta fortsättningsvis: med spår 1 eller spår 2. I varje kapitel finns också Något extra, som ofta har någon uppgift med historiskt inslag.

Vad?

När du är färdig med kapitel 3 ska du kunna

 • tolka och förenkla uttryck med bokstäver,
 • lösa enkla ekvationer,
 • upptäcka och använda mönster och samband,
 • skriva och jämföra tal i decimala och binära talsystemet,
 • använda strategier vid problemlösning.

 

Hur?

Vi använder Matematikboken Prima Formula som bas och arbetar med andra aktuella saker när tillfälle ges. Vi kommer att ha genomgångar, gemensamma övningar/aktiviteter, spela spel, arbeta i grupp, arbeta med laborativt material och även arbeta i boken, själv eller tillsammans med en klasskompis.

 

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk - kommunicera. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt) - resonera.

Jag bedömer dig på matematiklektionerna och genom inlämningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik kapitel 3 ht - 2017

Algebra och samband

Kan
Behöver träna mer på
tolka och förenkla uttryck med bokstäver
lösa enkla ekvationer
upptäcka och använda mönster och samband
skriva och jämföra tal i decimala och binära talsystem
använda strategier vid problemlösning