👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver och siffror

Skapad 2017-11-20 16:16 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för bokstäver och siffror. Vissa barn har redan börjat uppmärksamma vilken bokstav deras namn börjar på och hur gammal de är. Vår tanke är att fortsätta utveckla det begynnande intresset hos dessa barn samt väcka nyfikenheten hos de som ännu inte intresserat sig.

Innehåll

Nuläge

Vi ser att flera barn visar intresse för vilken bokstav deras namn börjar på. De kan inte benämna vad bokstaven heter men pekar på den och säger "de är jag".

Många barn försöker även räkna hur gammal de är men visar oftast med fingrarna utan att säga siffran.

 

Vi har börjat med bilder på barnen som de får placera under "sin" bokstav. Vissa barn har förstått vad det hela går ut på medan andra behöver mer tid.

Vi har alfabetet uppsatt på väggen som barnen ofta pekar på och visar sin bokstav. Några barn känner även igen syskon och föräldrars bokstav.

Mål

Att alla barn visar intresse och är delaktiga utifrån sin egen förmåga.

Att barnen uppmärksammar siffror och bokstäver i närmiljön

Att barnens intresse även visar sig i andra aktiviteter

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

 

Att inte barnen bara känna igen sin bokstav, utan även kunna benämna vad den heter.

Att barnen ska kunna räkna och benämna siffror för vad dom heter och känna igen dem.

Syfte

Vi vill ge barnen en positiv och lekfull start i sitt utforskande av bokstäver och siffror.

För att lägga en grund till kommande läs-och skrivinlärning.

Genomförande

Vi använder bilder på barnen i kombination med bokstavskort, för att ge barnen sambandet mellan sig själva och bokstäverna i namnet.

Vi låter de barn som kan skapa bokstäver och siffror på olika sätt. Ofta förknippade med deras eget namn och t ex ålder.

Vi vardags räknar på olika vis för att ge de begrepp och samband.

Vi rimmar och ramsräknar på  bl a samlingar.

 

Alla barn på Violen deltar utifrån sin egen förmåga.

Detta sker under hela året.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom foto, resultat av skapande, samt dokumentation i barnens lärloggar på Unikum där även lärprocessen synliggörs.

Ansvar

All personal på Violen ansvarar för dokumentation och reflektion.

Uppföljning

Vi dokumenterar och reflekterar på vår planeringstid några ggr/termin.

Utvärderar gör vi i slutet av terminen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016