👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - satsdelar

Skapad 2017-11-20 16:29 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundläggande satsdelsanalys
Grundskola 8 Svenska
Här lär du dig pusselbitarna till det stora pusslet - språkets uppbyggnad. Vi börjar med de grundläggande delar en sats eller mening kan vara uppbyggd av.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

För att kunna hjälpa dig själv och andra att förbättra texter är det smidigt att ha ett språk om språket. Det får du genom att arbeta med grammatik. I år 8 handlar detta område om de fem viktigaste delarna i en sats/mening nämligen subjekt (s), predikat (p), ackusativobjekt (ao), dativobjekt (do) och predikatsfyllnad (pf) bl a. 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 

Syfte

Eleven ska kunna prata om sina och andras texter med begrepp som hör till det svenska språkets struktur. Det hjälper eleven att på ett smidigt sätt prata om och bättre kunna ge respons på texter så att elevernas textkvaliteter förbättras över tid.

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 

Centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • Gå igenom skillnaden mellan ordklass och satsdel.
 • Lära oss satsdelarna s och  p och göra övningsmeningar på bara dessa satsdelar.
 • Lära oss satsdelarna ao och do. Sedan gör vi övningsmeningar på dessa tillsammans med s och p.
 • Sist lär vi oss den luriga satsdelen pf (förväxlas lätt med ao - viktigt se vilket verb som är predikatet). Vi gör även övningsmeningar på detta och de föregående.
 • För den som vill och kan ta in mer, finn adverbial, attribut och agent man kan öva på.
 • Allra sist repeterar vi alla satsdelar före provet.

Bedömning

Bedömningen kommer att grunda sig på ett traditionellt prov där eleverna får ta ut satsdelar i några meningar för att visa att de kan hantera dessa nya begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris satsdelar

Håller på att lära sig
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
kunna namnge de olika satsdelarna och veta vad de står för
Kan inte namnge de olika satsdelarna
Du visar att du till viss del kan urskilja de olika satsdelarna från varandra.
Du visar på en stor säkerhet i att urskilja de olika satsdelarna från varandra.
Du visar på en stor säkerhet i att urskilja de olika ordklasserna från varandra samt har en viss kännedom om satsdelarna kännetecken.
kunna hitta de olika satsdelarna i meningar
Kan inte hitta/plocka ut de olika satsdelarna i kortare givna meningar
Du kan till viss del urskilja satsdelarna i kortare givna meningar.
Du kan för det mesta urskilja satsdelarna i kortare givna meningar
Du visar på stor säkerhet i att urskilja satsdelarna i kortare givna meningar.
Huvudsats och Bisats
Kan inte skilja på huvudsats och bisats
Kan till viss del skilja mellan huvudsats och bisats
Kan oftast skilja mellan huvudsats och bisats
Kan skilja mellan huvudsats och bisats och vet vad som kännetecknar dem
Urskilja satsdelarna i en längre given text
Har svårt att ta ut de olika satsdelarna
Kan till viss del ta ut de olika satsdelarna i texten
Kan till stor del urskilja och ta ut de olika satsdelarna i texten
Kan med stor säkerhet urskilja och ta ut de olika satsdelarna i texten