Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2017-11-20 17:11 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Matematik
Vi lär oss de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Vi tränar på att omvandla mellan olika enheter för att mäta tid, skriva datum, läsa av klockan och skriva klockslag samt göra beräkningar med tid och tidsskillnader.

Innehåll

Tid

Under vårterminen 2018.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om tid. Vi ska träna förmågorna:

 • lösa olika problem med tid
 • använda och analysera olika begrepp för tid
 • välja och använda en lämplig metod
 • samtala, argumentera och resonera kring tid

Konkretiserade mål:

 • Kunna skriva digital tid hela klockan 0-24
 • känna till enheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • kunna jämföra och omvandla enheter
 • Kunna läsa och skriva datum
 • Kunna avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • kunna räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
 • Kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • kunna läsa av en tidtabell

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar om klockan, både analog och digital tid
 • Diskutera i grupp om olika tidbegrepp
 • Enskilt arbete om klockan och tid
 • Träna på olika tidsbegrepp
 • Träna oss på enheter för att mäta tid (år, månad, vecka, dygn, timme minut och sekund)
 • Läsa och skriva datum varje dag
 • Se på filmer om tid
 • Lära oss metoder för beräkning av skillnaden mellan klockslag
 • Använda laborativt material
 • Göra praktiska övningar och lekar där vi får uppleva, uppskatta och undersöka tid
 • Spela spel, både analoga spel och digitala spel på Ipad
 • Koppla ihop arbetet till vardagen som att avläsa tidtabeller och öppettider
 • Skriva, fundera, rita och använda vår fantasi kring tid
 • Fundera och undersöka klockan och tidens historia

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner kring tid
 • kunna avläsa och skriva tid, både digital och analog tid samt datum
 • känna till enheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • kunna jämföra och omvandla enheter
 • kunna välja metod när du arbetar med tid och lösa problem med tid

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Vi lyssnar och analyserar dina strategier och förklaringar. Dessutom gör vi en diagnos i slutet av arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: