👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project; School

Skapad 2017-11-20 17:59 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
Arbetsområdet bygger på avsnittet school i läromedlet Prime Time.

Innehåll

Pedagogisk planering Project; School

Mål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 • Talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet."                                                                                                                        ur Lgr 11

 

What you will learn:

In this project you will work with school-related  tasks. You will practise how to you use the English language in both writing and speaking tasks. you will learn new words related to school. After this project you  have learned more about the school in different parts of the English speaking World. You can also present what you think is a perfect school, both in writing and in speaking.


Way of working:

Material: Arbetsområdet bygger på kapitlet School i Prime Time (lärobok); texterna The Cheat och Unnoticed. Ytterligare kommer eleverna att se 2 avsnitt av Goosbumps. Du kommer även att få tillgång till uppgifter och annat material från läraren. Alla uppgifter och material publiceras på Unikum.

Method: You will work both individually and in Groups with the tasks (listening, reading, writing and speaking)

Time: week 46-50

 

Exam:

You will show you writing skills in two writing tasks (The perfect school and How are you). You will also show your speaking skills when presenting you perfect school-poster to a group of students.

 

Good luck!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • How are you?

 • The perfect school

Matriser

En
Grundmatris Engelska, Domnarvets skola

E
C
A
Förstå tal
When we talk to each other.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Förstå skrift
Läsa Unnoticed and answering the questions.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Discussions of "The Cheat". Written and Spoken
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
Presentation of "perfect school"
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
How are you?
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig muntligt
Presentation of "the perfect school"
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation