👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden

Skapad 2017-11-20 19:09 i Bringsta skola Nordanstig
Under v. 45-47 arbetar vi med hur samhället såg ut för 100 år sedan.
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3)
Det har inte alltid sett ut som det gör idag. Mycket har hänt de sista 100 åren. Vi ska förflytta oss tillbaka i tiden och se hur samhället såg ut då.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge elverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en förståelse för nutiden.

Centralt innehåll

Mål - detta ska du lära dig

Undervisning - så här ska vi arbeta.

Vi ska tillsammans:

-  göra en tankekarta om vad vi redan kan om "Förr i tiden"
-  samtala om människors/barns liv för 100 år sedan genom berättelser och filmer.
-  titta på foton och film som visar hur livet och skolan såg ut för ungefär 100 år 
   sedan och jämföra detta med vår egen tid,
-  intervjua en äldre släkting/familjemedlem

 

Bedömning - detta kommer att bedömas

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

-  göra jämförelser om livet och skolan för 100 år sedan till idag med ord och/eller bild,
-  ge exempel på människors levnadsvillkor för länge sedan,
-  ge exempel på kristendomens roll i skolan,
-  använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Bl SO
Förr i tiden

- göra jämförelser om livet och skolan för 100 år sedan till idag med ord och/eller bild,
- ge exempel på människors levnadsvillkor för länge sedan,
- ge exempel på kristendomens roll i skolan,
- använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder