👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4 HT17

Skapad 2017-11-20 20:50 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Historia Religionskunskap SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tidsperioden Vikingatiden. - Vad har vikingatiden betytt för dagens människor? - Har vi några kvarlevor eller traditioner från denna tiden? - Hur levde folket då jämfört med idag? - Hur såg vikingarnas tankevärld ut?

Innehåll

Mål

Att eleverna får lära sig om den tidsperiod som kallas Vikingatiden. Hur samhället såg ut, hur män, kvinnor och barn levde sina liv.

Arbetets innehåll

Arbetet kommer att utgå från läroboken PULS historia. Vi kommer att arbeta med vikingarnas resor, deras religion och samhälle.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetsätt:

Läsa om vikingatiden

Instuderingsuppgifter

Filmer

Diskussioner

Rita bilder på olika föremål och saker från vikingatiden

Skriva olika texter 

Högläsning om asagudarna

 

Redovisningsform:

Vi arbetar med bilder, texter, diskussioner, film och presentationer.

Vi kommer att arbeta med att skapa en liten bok om vikingatiden där kunskaperna ska användas praktiskt.

Vi kommer att ha ett teoretiskt prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Hi Re SO
Vikingatiden bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden
Har grundläggande kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden och visar det genom att du resonerar på ett enkelt sätt kring samhällsförändringar och hur man levde på denna tiden och varför folk gjorde som de gjorde.
Har goda kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden och visar det genom att du resonerar på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt kring samhällsförändringar och hur man levde på denna tiden och varför folk gjorde som de gjorde.
Har mycket goda kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Vikingatiden och visar det genom att du resonerar på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt kring samhällsförändringar och hur man levde på denna tiden och varför folk gjorde som de gjorde.
Kunna beskriva samband mellan olika tidsperioder
Du kan beskriva enkla samband mellan tidsperioder när det gäller: MÖTEN MELLAN KULTURER HUR FOLK FLYTTAR, BOR OCH RÖR SIG HUR SAMHÄLLEN STYRS HUR MÄNNISKOR LEVER
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan tidsperioder när det gäller MÖTEN MELLAN KULTURER HUR FOLK FLYTTAR, BOR OCH RÖR SIG HUR SAMHÄLLEN STYRS HUR MÄNNISKOR LEVER
Du kan beskriva komplexa samband mellan tidsperioder när det gäller MÖTEN MELLAN KULTURER HUR FOLK FLYTTAR, BOR OCH RÖR SIG HUR SAMHÄLLEN STYRS HUR MÄNNISKOR LEVER
Kunna visa hur vår tid har påverkats av Vikingatiden
Du visar hur vår tid har påverkats av Vikingatiden med enkla hänvisningar till det förflutna.
Du visar hur vår tid har påverkats av Vikingatiden med utvecklade hänvisningar till det förflutna.
Du visar hur vår tid har påverkats av Vikingatiden med välutvecklade hänvisningar till det förflutna.
Kunna använda historiska begrepp när du analyserar och resonerar
Du använder historiska begrepp när du resonerar och analyserar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp när du resonerar och analyserar på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp när du resonerar och analyserar på ett väl fungerande sätt.
källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Fornskandinavisk religion då och nu
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
livsfrågor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.