👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satser, satsdelar samt huvudsats och bisats

Skapad 2017-11-20 21:56 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med satsdelarna subjekt, predikat, direkt- och indirekt objekt, predikatsfyllnad, attribut samt olika adverbial. Dessutom arbetar vi med huvudsats och bisats och lär oss att känna igen dem.

Innehåll

Syfte

  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (---).
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Konkretisering

  • Lära sig de grundläggande byggstenarna i ett språk.
  • Hur byggstenarna används i det svenska språket.
  • De grundläggande grammatiska strukturerna.

Undervisning/arbetssätt

  • Genomgångar i helklass om de olika satsdelarna och om bl.a huvudsats och bisats.
  • Enskild läsning om och enskilt arbete med satsdelarna.
  • Repetitioner i helklass inför prov.

Bedömning

  • Bedömning kommer att ske med ett skriftligt prov och redovisas i en matris med kommentar.

Matriser

Sv SvA
Satsdelar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse för satsdelarna i ett sammanhang
Du kan till viss del urskilja satsdelarna subjekt och predikat, men ännu inte de övriga satsdelarna.
Du klarar att plocka ut flertalet/samtliga satsdelar.
Huvudsats och bisats
Du kan inte se skillnaden mellan en huvudsats och en bisats.
Du kan se skillnaden mellan huvudsats och bisats i ett sammanhang.